Ankieta absolwenta Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Absolwent udzielający odpowiedzi na ankietę dotyczącą losów absolwentów wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie w celach wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Udostępniający dane ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie zapewnia każdemu uzupełniającemu ankietę prawo do kontroli przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie, ul. Jana Pawła II 17, dane osobowe zbierane przez formularz są niezbędne do badania losów absolwentów zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r. ze zmianami). Absolwent wypełniający ankietę ma prawo do wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia poprzez kontakt mailowy z administratorem danych osobowych. Zbiór będzie składał się z imienia i adresu e-mail. Dane do wykazu zbiorów danych osobowych: 1. Nazwa zbioru – baza danych dotycząca losów absolwentów. 2. Podstawa prawna – rozporządzenie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r. ze zmianami). 3. Właściciel zbioru – Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie 4. Forma prowadzenia – tradycyjna/elektroniczna. 5. Zastosowany program komputerowy – MS Office.