Leaving school / Odchod ze školy 2021/2022
Due to the safeguarding regulations we kindly ask parents to fill in this form in order to approve additional individuals (other than parent or legal guardian) allowed to collect their child/ren from school. Please, be aware that we may cross check the identity of each individual by asking them to present their identification. Staff will not release a child to a person that has not been authorized by you. Also, please fill in this form if you allow your child to leave the school alone. Please be aware of the fact that once the child leaves the school building, you as a parent accept all the legal responsibilities for him / her.
IF THE CHILD IS NOT LEAVING ALONE AND WILL ALWAYS BE PICKED UP BY PARENTS THIS FOR IS NOT APPLICABLE.

Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí a žáků Vás žádáme o vyplnění tohoto formuláře, ve kterém můžete určit další třetí osoby (mimo rodiče a zákonné zástupce) oprávněné vyzvedávat Vaše dítě/děti ze školy. Prosím informujte oprávněné osoby, že při vyzvedávání mohou být vyzváni učitelem k předložení dokladu totožnosti. Zaměstnanci školy mají výslovný zákaz předat dítě osobě, které nebylo z Vaší strany uděleno oprávnění vyzvedávat díte/děti. Prosíme vyplňte tento dotazník také v případě, že dáváte svému dítěti svolení, aby opouštělo budovu školy samo. Berte prosím na vědomí, že okamžikem odchodu dítěte z budovy školy přebíráte jako rodiče veškerou právní odpovědnost, vyplývající z povinnosti dohledu nad dítětem.
POKUD NEBUDE DÍTĚ ODCHÁZET ZE ŠKOLY SAMO A BUDE VŽDY VYZVEDÁVÁNO RODIČI, NENÍ NUTNÉ TENTO FORMULÁŘ VYPLŇOVAT.
Email *
Collecting children policy / Řád pro vyzvedávání dětí *
Parent/legal guardian (rodič/zákoný zástupce) *
Name of the child/ren (jméno dítěte / dětí) *
Class / Třída *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of International School Olomouc. Report Abuse