PGN - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gm. Krupski Młyn - ankieta dla FIRM

Gmina Krupski Młyn przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”. Dokument ten pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz zapewni bezpieczeństwo energetyczne w mieście.
Gmina pozyskała dofinansowanie na opracowania Planu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie pokrywa 85% kosztów opracowania planu.

Opracowanie dokumentów zostało zlecone firmie AT GROUP S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie.

W przyszłości dzięki posiadanemu „Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej” Gmina będzie mogła uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, montaż kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych, modernizację oświetlenia, inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwach, itp.).

Wypełnienie ankiety nie będzie zmuszało mieszkańca czy przedsiębiorcy do wykonania zamierzonych prac. Wręcz przeciwnie – wypełniona ankieta to szansa na pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, m. in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Jeżeli ankieta nie zostanie wypełniona, Gmina nie będzie miała informacji o stanie aktualnym i ewentualnych potrzebach energetycznych mieszkańców, a co za tym idzie, potrzeby te nie zostaną ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej i w przyszłości zamknięta będzie droga do pozyskania środków na te cele.
W związku z tym zwracam się z prośbą do przedsiębiorców działających na terenie Gminy Krupski Młyn o wypełnienie ankiety dotyczącej gospodarki energetycznej w firmie. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie naszej Gminy.

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć do dnia
16 stycznia 2015 r. !!!

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, prosimy o kontakt z:
• firmą AT GROUP S.A., tel. 695 919 607, e-mail: justyna.zastrzezynska@atgroupsa.pl
• Urzędem Gminy, ul. Krasickiego 9, tel. 032 285 70 16, e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl

Dziękujemy za zaangażowanie w tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Wójt Gminy
Jan Murowski


Informacje przekazane w niniejszej ankiecie będą wykorzystane tylko i wyłącznie do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn”, dane zostaną przedstawione w formie zbiorczej dla całej gminy, w „Planie…” nie będą przedstawione informacje dla poszczególnych przedsiębiorstw.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question