ამერიკისმცოდნეობის 21-ე საერთაშორისო კონფერენცია 21st International Annual Conference on American Studies
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ამერიკისმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Humanities, Institute of American Studies. Georgian Association for American Studies
სახელი და გვარი *
Your answer
First Name, Last Name *
Your answer
სამეცნიერო ხარისხი და სამსახურეობრივი თანამდებობა *
Your answer
Academic degree and current employment *
Your answer
ტელეფონი / Phone Number *
Your answer
ელ-ფოსტა / Email *
Your answer
თანამომხსენებლის სახელი, გვარი *
თუ არ გყავთ თანამომხსენებელი, ამ გრაფაში მიუთითეთ NA
Your answer
co-author of a conference paper *
In case you do not have a co-author, write NA in this section
Your answer
თანამომხსენებლის სამეცნიერო ხარისხი და სამსახურეობრივი თანამდებობა *
თუ არ გყავთ თანამომხსენებელი, ამ გრაფაში მიუთითეთ NA
Your answer
Co-authors's academic degree and current employment *
In case you do not have a co-author, write NA in this section
Your answer
თანამომხსენებლის საკონტაქტო ტელეფონი / Phone number of a co-author *
თუ არ გყავთ თანამომხსენებელი, ამ გრაფაში მიუთითეთ NA / In case you do not have a co-author, write NA in this section
Your answer
თანამომხსენებლის ელ-ფოსტა / Email of a co-author *
თუ არ გყავთ თანამომხსენებელი, ამ გრაფაში მიუთითეთ NA / In case you do not have a co-author, write NA in this section
Your answer
მოხსენების სათაური ქართულად *
Your answer
Title of Paper in English *
Your answer
მოხსენების ანოტაცია *
250-300 სიტყვა, ფონტის დასახელება: Sylfaen
Your answer
Abstract of a paper *
250-300 words, font name: Sylfaen
Your answer
მეცნიერ-ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, სამეცნიერო ხარისხი, სამსახურეობრივი თანამდებობა. ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის ამ ველის შევსება სავალდებულოა *
Your answer
Supervisor's academic degree and current employment *
This is a required question for BA, MA and PhD students
Your answer
ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის სარეგისტრაციო განაცხადის შევსებასთან ერთად სავალდებულოა მეცნიერ-ხელმძღვანელის რეკომენდაციის წარმოდგენა, რომელიც ამ სარეგისტრაციო ფორმის შევსების შემდეგ უნდა გადმოაგზავნონ მისამართზე geoamstud.conference@tsu.ge. გამოგზავნისას ელ-ფოსტის სათაურში მიუთითეთ "რეკომენდაცია" / Submission of a supervisor's reference letter is required for BA, MA and PhD students. After filling this registration form, BA, MA and PhD students should send that letter to the conference committee to the email: geoamstud.conference@tsu.ge. Please indicate "Reference Letter" in the email subject line. *
This is a required question for BA, MA and PhD students
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Report Abuse