Procés de participació per a l'elaboració d'una llei de canvi climàtic - Entitats socials
El Govern de les Illes Balears ha obert un procés de participació pública per impulsar instruments que permetin aconseguir la neutralització del carboni (emissions zero) en les properes dècades, en línia amb els compromisos internacionals.

El canvi climàtic afecta i afectarà tots els sectors de la societat, que alhora hi contribueixen amb l'emissió dels gasos d’efecte hivernacle. Per tant, el camí per recórrer s'ha de decidir entre tots els agents implicats, d'una manera justa, equitativa i consensuada amb la ciutadania i els agents socials i econòmics de les Illes Balears.

Per això, començam el procés de participació pública amb una sèrie d'enquestes que recolliran les primeres impressions sobre el canvi climàtic i la política pública que s'ha d'impulsar. Animau-vos a participar-hi donanau-nos-ne la vostra opinió!

1. Nom de l'entitat a la qual representau: *
2. Nom i càrrec de la persona que respon l’enquesta: *
3. Àmbit d’actuació de l’entitat social: *
4. Quin impacte té o pot tenir el canvi climàtic en el vostre àmbit de treball?: *
5. Estau d'acord amb l'afirmació que: el canvi climàtic és un repte al qual s'ha de fer front amb urgència? *
a. Molt d'acord
b. Bastant d'acord
c. Poc d'acord
d. Gens d'acord
e. NS/NC
Resposta
6. Com valorau l'impacte que té el canvi climàtic a les Illes Balears? *
a. Molt elevat
b. Elevat
c. Poc
d. Molt poc
e. NS/NC
Resposta
I el que pot tenir en el futur?
7. Com valorau les polítiques que s'han impulsat fins al moment a les Illes Balears per fer front al canvi climàtic des del punt de vista de la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (mitigació del canvi climàtic)? *
a. Molt bones
b. Bones
c. Suficients
d. Insuficients
e. NS/NC
Resposta
I des del punt de vista de l’adaptació als seus impactes (adaptació al canvi climàtic)?
En cas d'haver contestat “insuficients” en la pregunta anterior, indicau com considerau que es podrien millorar: *
8. Dels àmbits següents, marcau-ne aquells que considerau més rellevants per enfocar actuacions davant el canvi climàtic a les Illes Balears (podeu marcar totes les opcions que considereu interessants): *
Required
9. Quins sectors s’haurien d’incloure en els objectius de reducció d’emissions de gasos d'efecte hivernacle a la futura normativa autonòmica (marcau-ne tots els que considereu rellevants)? *
Required
10. Considerau la legislació un bon instrument per fer front al canvi climàtic? *
a. Molt bo
b. Bo
c. Dolent
d. Molt dolent
e. NS/NC
Resposta
11. Com s’hauria de controlar el compliment dels objectius de reducció? (Marcau-ne totes les opcions que considereu rellevants) *
Required
12. Creis que seria necessari millorar la sensibilització ciutadana sobre el canvi climàtic, i augmentar la participació ciutadana en els aspectes relacionats amb l’estat del clima? *
a. Sí
b. No
c. NS/NC
Resposta
13. Creis que seria interessant el foment i el desenvolupament de projectes de I+D+I en matèria de canvi climàtic? *
14. Us agradaria formar part del procés de participació pública d'una futura llei de canvi climàtic de les Illes Balears? *
15. Quines altres perspectives hauria de tenir en compte una llei autonòmica de canvi climàtic? *
16. Quines mesures concretes es podrien posar en marxa per incentivar una reducció d’emissions de gasos d'efecte hivernacle per part de la ciutadania i de les empreses? *
17. En cas de voler formar part del procés de participació, afegiu les vostres dades de contacte:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service