Тест по Икономика на предприятието - 2020г. - 2 част
Email address *
Данъчната ставка показва: *
1 point
Деленето на данъците на подоходни, оборотни (върху потреблението) и имуществени зависи от: *
1 point
Вложените инвестиции в държавни ценни книжа (ДЦК) се оценяват по: *
1 point
Капиталното строителство се финансира от: *
1 point
От посочените определения за “сложна лихва” е вярно: *
1 point
Лихвата, която обикновено се използва при олихвяване, ако не е посочено изрично, е: *
1 point
Коя стойност показва какво струва даден актив в определен момент: *
1 point
Финансирането е: *
1 point
Финансирането със средства, предоставени на фирмата за определен период, се извършва със: *
1 point
Привлечен капитал се нарича: *
1 point
Кой от долупосочените критерии определя типа на борсата : *
1 point
В борсовата търговия участват: *
1 point
Фирмите използват краткосрочни заеми за: *
1 point
Процесът на финансовия анализ включва: (отбележете грешния отговор) *
1 point
Финансовият анализ бива: (отбележете грешния отговор) *
1 point
Коефициентът за обща ликвидност показва: *
1 point
Държавата се намесва в управлението на икономиката, за да: (посочете грешния отговор) *
1 point
Данъчните облекчения за юридически лица включват: *
1 point
Деленето на данъците на преки и косвени е според: *
1 point
Данъкът върху личния доход е: *
1 point
Добавената стойност е: *
1 point
Паричната маса е: *
1 point
Данъчният субект и данъчният носител са различни лица при: *
1 point
Социалното осигуряване обхваща следните рискове на труда: *
1 point
Социалното осигуряване се: *
1 point
Кой е най-важният източник за финансиране на фонд „Обществено осигуряване“? *
1 point
Кои лица подлежат на задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд? *
1 point
Осигуряването за трудова злополука и професионална болест гарантира: *
1 point
Не внасят здравни осигуровки: *
1 point
Вашето име: *
Училище: *
Клас: *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy