การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ ภูมิภาค แนวทางการงดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดและร้านขายของชำ และแนวทางการจัดทำกฎหมายจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ ๓ วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
****ทำการเลือกหน่วยงานเพียงแค่ ๑ หน่วยงานเท่านั้น****
ระบุหน่วยงานของท่าน
Clear selection
หมายเหตุ
๑. กรมควบคุมมลพิษจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ รวมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้าและบ่าย) ระหว่าง .
การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กรมควบคุมมลพิษแจ้งไว้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกจ่าย
จากต้นสังกัด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy