Ansökan om stimulansbidrag för anslutna konstföreningar
Nu kan alla konstföreningar som är medlemmar i Sveriges Konstföreningar och distrikten söka medel för sina publika arrangemang. Vill ni ordna en utställning, en föreläsning, ett konstnärssamtal, en workshop eller något annat samtidskonstevent kan ni skicka en ansökan till oss.

Ansökan gäller endast för projekt som genomförs under 2017.

Bidraget är endast tänkt som en delfinansiering på max 12000 SEK per projekt.

Det är inte tänkt för större pågående projekt som redan finansieras av större fonder.

Ansökan skickas digitalt till Sveriges Konstföreningars kansli senast sex veckor före eventets genomförande.

Beslut om tilldelning av medel meddelas senast två veckor efter inkommen ansökan.

Email address
Tänk på att
* Samtidskonst ska vara i fokus
* Arrangemanget inte behöver vara gratis men att det ska vara öppet för alla
* Det inte går söka finansiering för ett helt event utan att bidraget endast är tänkt som en delfinansiering på max 12000:- per projekt.
De arrangemang som prioriteras är:
* De som sker i samarbete med andra aktörer (det kan t ex vara Konstfrämjandet, konstkonsulenterna, en konstnär, ett studieförbund, kommunen, ett företag, en annan konstförening, det egna distriktet eller någon annan aktör).
* De som anknyter till årets tema som 2017 är ”Mångfald” och 2018 ”Ung Konst”.
* De som genomförs under ”Konstens Vecka”.
* De som vänder sig till barn och unga.
Vad kan man söka pengar för?
* Arvoden till externa aktörer i samband med ett konstnärssamtal, en föreläsning, en workshop eller något annat publikt event.
* Resebidrag för konstnär eller föreläsare.
* Bidrag till teknik i samband med en utställning.
* Bidrag till en transport av konst i samband med en utställning.
* Bidrag till kostnader i samband med en performance.
* Bidrag till kostnader i samband med en workshop.
* Bidrag till produktion eller installation av ett konstverk i samband med en utställning.
Vad kan man inte söka pengar för?
* Medel kan ej sökas för resor, lön eller andra kostnader för föreningens egna medlemmar.
* Medel kan ej sökas för förtäring.
* Medel kan ej sökas för traktamenten.
* Medel kan ej sökas för utställningsersättning.
* Medel kan ej sökas för hyreskostnader.
Fyll i och skicka in er ansökan:
Konstföreningen eller distriktets namn
Your answer
Kontaktperson
Ange namn, e-post och telefonnummer till en kontaktperson.
Your answer
Projektbeskrivning
En kort projektbeskrivning max 1000 tecken i där det framgår vad ni vill göra, med vem ni samarbetar med samt var och när eventet kommer att genomföras.
Your answer
Belopp konstföreningen/distriktet söker:
Konstföreningen kan söka ett stimulansbidrag på max 12000 kronor.
Your answer
Hur ska beloppet användas?
Redovisa till vilka utgifter ni kommer att använda det sökta bidraget.
Your answer
Budget för projektet
Bifoga en kortfattad budget över projektets inkomster och utgifter.
Your answer
Vad händer om vår konstförening tilldelas medel?
* Ett avtal skickas till konstföreningen via e-mail. Det ska skrivas ut i två exemplar som båda skrivs under och skickas till Sveriges Konstföreningars kansli.
* När det underskrivna avtalet inkommit skriver förbundschefen under avtalen ett behåller Sveriges Konstföreningar och ett skickas tillbaka till konstföreningen.
* Sedan betalas pengarna ut till konstföreningen.
* Den som får ett bidrag från Sveriges Konstföreningar till sitt event förbinder sig att använda förbundets logotype som går att hämta på vår hemsida i allt marknadsförings- och informationsmaterial som tas fram i samband med eventet.
* Senast en månad efter avslutat projekt ska en redovisningen ha inkommit till Sveriges Konstföreningar. Den ska innehålla en kort beskrivning av genomförandet max 500 tecken samt en ekonomisk redovisning med bifogade kopior på kvitton.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms