Компарација ставова и мишљења ловаца и становништва Војводине о ловству
Пред Вама се налази анкетни лист за потребе истраживања на тему "Компарација ставова и мишљења ловаца и становништва Војводине о ловству", за дипломски рад на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Све информације које пружите у упитнику ће се користити искључиво у научне сврхе, а Ваш идентитет је потпуно анониман и за истраживаче и за јавност - нигде се неће тражити да наведете своје име и презиме. Молимо Вас да одговарате искрено и отворено. Хвала унапред на сарадњи.
1. Пол *
2. Године старости *
Your answer
3. Место становања *
Your answer
4. Ниво образовања *
5. Да ли се Ви бавите ловом или ловством? *
6. Да ли се неко из Ваше породице бави ловом или ловством? *
7. Процените на скали 1-5 колико сте упознати са делатношћу лова или ловства: *
уопште нисам упознат/а
у потпуности сам упознат/а
8. Под ловством подразумевате (можете означити више одговора): *
Required
9. Да би учествовао у лову, ловац мора поседовати: (можете означити више одговора) *
Required
10. Ловци се баве ловством због: (можете означити више одговора) *
Required
11. У наредном делу, процените степен слагања са понуђеним тврдњама на скали 1-5: *
Скала: 1 - уопште се не слажем; 2 - углавном се не слажем; 3 -нисам сигуран/на; 4 - углавном се слажем; 5 - у потпуности се слажем
1
2
3
4
5
Ловци су заштитари природе.
Ловци су људи који воле оружје.
Ловци су људи који убијају дивље животиње.
Да нема ловаца, било би много више дивљих животиња.
Ловци активним гајењем и заштитом дивљачи помажу у очувању дивљачи и приоде
Ловци често учествују у ловокрађи.
Ловство и ловни туризам уништавају флору и фауну.
Ловни туризам је један од најскупљих видова туризма.
Ловни туризам доприноси развоју локалне заједнице и привреде.
Ловство и ловни туризам су у Војводини веома развијени.
12. Да нема ловаца и ловства, број дивљих животиња би био: *
13. Да нема ловаца, штете од дивљачи би биле: *
14. Ловац који поседује оружје може да га носи и као оружје за личну заштиту све време: *
15. Уколико дође до несрећног случаја у току лова, ловац може кривично одговарати: *
16. За време елементарних непогода (поплаве, пожари) највише дивљих животиња буде спашено од стране: *
17. На бројност дивљих животиња, НАЈВИШЕ НЕГАТИВНО утичу: (можете означити више одговора) *
Required
18. Ловни туризам: (можете означити више одговора) *
Required
19. Зарада од ловства и ловног туризма заврши: (можете означити више одговора) *
Required
20. У ловни туризам треба улагати. *
Не слажем се уопште
У потпуности се слажем
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service