EKOLOŠKI PROJEKAT: ”NAVIKU USVOJIMO - EE OTPAD ODVOJIMO”
Istraživanje javnosti/građana u Općini Novo Sarajevo o upravljanju električnim i elektronskim otpadom u društveno korisnom ekološkom projektu: "Naviku usvojimo - EE otpad odvojimo".
E-otpad ili EE otpad je električni i elektronski otpad, koji obuhvata svu opremu i uređaje koji su radili uz pomoć električne energije ili baterija.

Učesnici projekta:
Općina Novo Sarajevo
Centar za okolišno održiv razvoj - COOR
ZEOS eko-sistem d.o.o.

Za sve potrebne informacije možete nas kontaktirati na: info@zeos.ba.
Više informacija možete pogledati na www.zeos.ba ili na profilima naših društvenih mreža.

ZEOS eko-sistem d.o.o.
Tvornička 3, 71210 Ilidža, Sarajevo
Telefon: +387 33 628 606
Vaš operater sistema za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom u FBiH

1. Da li znate da se e-otpad mora odlagati odvojeno od ostalog otpada?
2. Da li ste znali da e-otpad sadrži štetne komponente (olovo, živu, ulja, plin freon), koje utiču na okoliš i zdravlje ljudi?
3. Odakle dobivate najviše informacija o odvojenom odlaganju e-otpada? (možete odabrati više odgovora)
Required
4. Koji otpad odvajate? (možete odabrati više odgovora)
Required
5. Gdje ste posljednji put odložili Vaš stari aparat? (označite Vaše odgovore)
U trgovini
Prodat je otkupljivaču sirovina
Dat je uličnim sakupljačima
Nigdje, nalazi se mojoj kući
U akciji sakupljanja u školi
U kontejner, zajedno sa ostalim otpadom
Ostalo
Veš mašina, frižider
TV, monitor
Mali aparati
Sijalice
Igračke, alat i sl.
Baterije
6. Ako je Vaš odgovor na pitanje broj 5. bio da imate stari aparat kod kuće, zašto ga još uvijek niste odložili? (možete odabrati više odgovora)
Required
7. Šta bi Vas dodatno motivisalo za odvojeno odlaganje e-otpada? (možete odabrati više odgovora)
Required
8. Da imate mogućnost uličnih kontejnera, da li bi odvojeno odlagali e-otpad?
Captionless Image
9. Gdje smatrate da je najbolje postaviti kontejner u Vašoj Općini za odlaganje e-otpada? (odgovorite na sklali od 1-5 po važnosti postavljanja)
1
2
3
4
5
U dvorištu škola
Vilsonovo šetalište
Uz već postojeće kontejnere za ambalažni otpad
Ispred Općine Novo Sarajevo
Ispred zgrada stanovanja
Ostalo
10. Koju vrstu e-otpada ste odbacili u posljednjoj godini dana? (možete odabrati više odgovora)
Required
11. Spol ispitanika:
12. Starosna dob ispitanika:
13. Obrazovanje ispitanika:
14. Veličina domaćinstva ispitanika:
15. Područje stanovanja ispitanika:
16. Šta znači navedeni znak?
Captionless Image
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms