แบบสอบถามติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ ISO 50006
หากท่านมีข้อสงสัยในการกรอกแบบสอบถาม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด (นายสรพล สุธรรมวัต โทรศัพท์ 0 2621 8970)
ข้อมูลผู้กรอกแบบประเมิน
ชื่อ *
Your answer
สกุล *
Your answer
หน่วยงานที่สังกัด (โปรดระบุชื่อหน่วยงาน หรือระบุว่า "ไม่มี" หากท่านไม่ได้สังกัดหน่วยงานใด) *
Your answer
1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด
*
2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานมากน้อยเพียงใด
*
3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานได้มากน้อยเพียงใด
*
4) ท่านมีความสนใจที่จะเข้าอบรมในหลักสูตรใดเพิ่มเติม (เรียงตามลำดับความสนใจ)
*
มากเป็นอันดับที่ 1
มากเป็นอันดับที่ 2
มากเป็นอันดับที่ 3
มากเป็นอันดับที่ 4
มากเป็นอันดับที่ 5
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการตามกฎหมาย
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานระดับผู้ชำนาญการตามกฎหมาย
ISO 50001 - Energy management
ISO 50015:2014 - Energy management systems -- Measurement and verification of energy performance of organizations -- General principles and guidance
ISO 50002:2014 - Energy audits -- Requirements with guidance for use
โปรดระบุชื่อหลักสูตรอื่นๆ ที่ท่านสนใจ
Your answer
5) หากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้อีกในระยะเวลาถัดไปท่านคิดว่าจะต้องปรับปรุงอย่างไรบ้าง
ระยะเวลา *
วิธีการรับสมัคร *
วิธีการสอน *
อื่นๆ (โปรดระบุ)
Your answer
6) ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms