បោះឆ្នោតជាតិ ២៨ កក្កដា ២០១៣ National Election 28 July 2013
ការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកគឺអាយុជីវិតរបស់អ្នក។ សូមមេត្តាបោះឆ្នោតទៅតាមឆន្ទៈនិងយោនិសោមនសិការរបស់អ្នក។ អ្នកនៅសល់ពេលវេលាខ្លីណាស់សំរាប់ថ្ងៃ២៨ កក្កដា ២០១៣។
YOUR VOTE IS YOUR LIFE. Please, vote with your will and conscience. You run out of time for 28 July 2013.
ឈ្មោះអ្នក Username *
for example Pheak
Your answer
មកពីមណ្ឌលបោះឆ្នោត From Voting Constituency *
for example Siem Reap
Your answer
គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ លេខ៧...គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លេខ៤ Cambodia National Rescue Party (CNRP) No. 7....Cambodian People's Party (CPP) N.4 *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.