แบบฟอร์มแจ้งขอใบประกาศผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ
แบบฟอร์มนี้ จัดทำเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ และประสงค์จะพิมพ์ใบประกาศการผ่านหลักสูตร ลงทะเบียนรายละเอียดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและออกใบประกาศฯ

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ เป็นหลักสูตรสำหรับบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ประเภทไม่จำกัดเวลาในการเข้าเรียน สามารถเรียนรู้ผ่านระบบ LDD e-Training ที่ http://lddetraining.ldd.go.th/moodle/ โดยมีเกณฑ์ในการผ่านการอบรมดังนี้
1. ทำแบบฝึกหัดทบทวนครบ 3 บท แต่ละบทต้องได้คะแนนเกิน 50 %
2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (ไม่จำกัดคะแนนขั้นต่ำ)
3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนเกิน 60 %
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน
คำนำหน้าชื่อ *
เช่น นาย นาง นางสาว หรือยศของท่าน
Your answer
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ชื่อ Username ที่ใช้เข้าเรียน *
โปรดตรวจสอบตัวสะกดของ Username ที่ท่านใช้เข้าเรียนให้ถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล เช่น amornpt
Your answer
ตำแหน่ง *
เช่น นักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน ฯลฯ
Your answer
ระดับ *
เช่น ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญงาน ฯลฯ (กรณีเป็นพนักงานราชการ หรือจ้างเหมา ให้ใส่ -)
Your answer
หน่วยงานที่สังกัด *
ระบุชื่อเต็มของหน่วยงาน เช่น กองแผนงาน, สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1, สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เป็นต้น
Your answer
Email ที่สะดวกในการติดต่อ *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ *
เช่น 0442421234 ต่อ 1328 หรือ 0891234567
Your answer
ขอขอบคุณที่ท่านให้ข้อมูลครบถ้วนมา ณ โอกาสนี้
ทางผู้จัดการอบรมจะใช้เวลาในการตรวจสอบและตอบกลับภายใน 7 วันทำการ

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศทส.
หมายเลขโทรศัพท์ 02-5625100 ต่อ 1328
อีเมล์ cit_3@ldd.go.th (ระบุหัวข้อเป็น สอบถามสถานะใบประกาศการผ่านอบรม)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy