กล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปี ๔ (4th MCU Contest)
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๒๙ - ๓๑ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ทีมที่ *
Your answer
กรรมการ *
ระดับที่ประกวด *
เกณฑ์การตัดสินความถูกต้อง
ขั้นตอน ถูกต้องตามพุทธศาสนพิธี *
20
19
18
17
16
15
14
13
12
20 คะแนน
อักขระพยัญชนะ *
15
14
13
12
11
10
9
8
7
15 คะแนน
จังหวะ วรรคตอน *
15
14
13
12
11
10
9
8
7
15 คะแนน
ทำนองธรรมวัตร *
15
14
13
12
11
10
9
8
7
15 คะแนน
เสียงไพเราะ ดังชัดเจน *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10 คะแนน
ความพร้อมเพรียง *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10 คะแนน
มารยาทและท่าทางขณะสวด *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10 คะแนน
การบรรยายสรุปอานิสงส์ *
5
4
3
2
1
0
5 คะแนน
ความคิดเห็นของกรรมการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse - Terms of Service