Az intézményi önértékelés keretében a tanulók elégedettségét mérő kérdőív
Kérjük, gondold végig és értékeld, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz.Válaszd a véleményed tükröző értéket 0 és 5 között, ahol:
5 = teljesen így van
4 = többségében így van
3 = általában igaz
2 = többnyire nincs így
1 = egyáltalán nem igaz
0 = nincs információm. A „0” érték a kérdőív átlagába nem számít bele!
Osztály *
Feleletnél, dolgozatírásnál/vizsgánál mindig tudom, hogy mit várnak el tőlem tanáraim, mi alapján értékelik a munkámat. *
Megfelelő visszajelzést kapok a szóbeli és írásbeli feleleteim, dolgozataim/vizsgáim eredményeiről. *
Dolgozataimat a megadott határidőre kijavítják. *
Az intézmény segít abban, hogy megismerjem és fejlesszem saját képességeimet, és ezeknek megfelelően a lehető legjobb eredményeket érjem el. *
Az intézmény felkészít a továbbtanulásra. *
Az intézmény felkészít a munkába állásra. *
Ha valamit nem értek, vagy lemaradok a tanulásban, az intézményben segítséget kapok, hogy pótoljam a hiányosságokat. *
Osztályom összetartó közösség. *
Pedagógusaim számára nemcsak a tanulmányi eredményeim, hanem a nevelésem is fontos. *
Az intézmény lehetőséget biztosít számomra, hogy személyes érdeklődésemnek megfelelően tanulhassak (pl. szakkör, szakmai és tanulmányi versenyek stb.). *
Intézményünk lehetőséget teremt a szabadidő hasznos eltöltésére (színház- és múzeumlátogatás, színjátszás, tánc, kirándulás, egyéb szabadidős programok). *
Az intézmény szakmai gyakorlati helyszínein magas színvonalú a gyakorlati képzés. *
Az intézményünkben hangsúlyt fektetnek a környezettudatos magatartás megismerésére. *
Az intézményem hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, lehetőséget teremt a rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.). *
Az intézményem hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a magyarságtudat, a hazaszeretet alakítására. *
Az intézményben az oktatásunkhoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak. *
A szakmai gyakorlati helyek eszközellátottsága megfelel a korszerű gyakorlati képzés igényeinek? *
Az intézményben minden diáknak megvan a lehetősége arra, hogy bekapcsolódjon a diákokat érintő döntések előkészítésébe. *
Az igazgató jelenléte meghatározó az intézményben. *
Az intézmény rendezvényein, programjain esetenként a családom is részt vehet. *
A szakmai gyakorlati munkahelyeken végzett gyakorlati munka hozzásegít szakképesítésem sikeres megszerzéséhez. *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service