Kaasav planeerimine Otepääl
Käesoleva küsimustiku eesmärk on välja selgitada Otepää piirkonna elanike ja kodanikuühenduste senised kaasamiskogemused ning edasine huvi planeerimisprotsessides kaasa rääkida. Küsimustik viiakse läbi Eesti Rohelise Liikumise pojekti "Planeeringutealase koostöö edendamine Otepää piirkonnas" raames. Täpsem info projekti kohta siin: http://www.roheline.ee/content/view/451/136/lang,et/
1. Nimi ja kontaktandmed
Esitatakse juhul, kui vastaja soovib edaspidi projektiga seotud infot
Your answer
2. Elukoht
Your answer
3. Vanus
Your answer
4. Kas kuulute mõnda kodanikuühendusse/MTÜ-sse?
5. Kui jah, siis palun kirjeldage lühidalt MTÜ tegevusvaldkonda ning kokkupuudet planeeringutega
Your answer
6. Kas teil on olnud kokkupuuteid oma koduvalla planeerimistegevusega?
Palun valige sobiv vastusevariant või variandid, või kui sobivat loetelus ei ole, siis lisage omapoolne täiendus lahtrisse "other" ehk "muu"
7. Millisest allikast/allikatest hangite infot planeerimistegevuse kohta?
Palun valige sobiv vastusevariant või variandid, või kui sobivat loetelus ei ole, siis lisage omapoolne täiendus lahtrisse "other" ehk "muu"
8. Kuidas olete rahul planeeringualase informatsiooni kättesaadavuse ja selguse kohta?
Palun valige sobiv vastusevariant või variandid, või kui sobivat loetelus ei ole, siis lisaga omapoolne täiendus lahtrisse "other" ehk "muu"
9. Kuidas hindate planeeringualaseid kokkupuuteid oma kodukandi ametkondadega?
Palun valige sobiv vastusevariant või variandid, või kui sobivat loetelus ei ole, siis lisage omapoolne täiendus lahtrisse "other" ehk "muu"
10. Kas edaspidi sooviksite piirkonna planeerimistegevusega rohkem kursis olla?
Palun valige sobiv vastusevariant või variandid, või kui sobivat loetelus ei ole, siis lisage omapoolne täiendus lahtrisse "other" ehk "muu"
11. Mil moel sooviksite planeerimistegevuses kaasa rääkida?
Palun valige sobiv vastusevariant või variandid, kui see loetelus puudub, lisage omapoolne täiendus lahtrisse "other" ehk "muu"
12. Kas arvate, et elanikkonna ja kodanikuühenduste kaasamine planeeringute koostamisse on vajalik?
Palun valige sobiv vastusevariant või variandid, või kui see loetelus puudub, lisage omapoolne täiendus lahtrisse "other" ehk "muu"
13. Kuidas ja missugust informatsiooni soovite planeeringute kohta saada?
Palun valige sobiv vastusevariant või variandid, või kui sobivat loetelus ei ole, siis lisage omapoolne täiendus lahtrisse "other" ehk "muu"
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service