Ankieta badająca opinie mieszkańców na temat pożądanych kierunków planowania 
i zagospodarowania przestrzennego w gminie Lądek-Zdrój
Szanowni Państwo
Gmina Lądek-Zdrój przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całej miejscowości Konradów.
Główną zasadą planowania przestrzennego jest umożliwienie zachowania ładu przestrzennego 
w gminie, czyli takie zagospodarowanie terenów, by żadne użytkowanie nie stwarzało zagrożenia dla innych sąsiadujących obszarów, zamieszkujących ludzi oraz zasobów przyrody i dziedzictwa kulturowego. Planowanie przestrzenne musi wychodzić od pytania: co najcenniejszego należy chronić, jak minimalizować straty środowiskowe, jak osiągnąć możliwie najwyższe efekty funkcjonalne i estetyczne, jak poprawić jakość przestrzeni życia.
Udział Państwa w ankiecie pozwoli władzom gminy i projektantom miejscowego planu poznać Państwa oczekiwania i ukierunkować odpowiednio zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości. Planowanie przestrzenne wymaga pogodzenia potrzeb indywidualnych z potrzebami ogółu mieszkańców, rozwojem gminy i zachowaniem zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych gminy.
Pytania z grupy I ( pyt.1-7) i III ( pyt.15) są adresowane do wszystkich mieszkańców gminy, pytania z grupy II (pyt. 8-14) są skierowane do mieszkańców Konradowa. Dlatego prosi się o podanie przez respondentów informacji m.in. o miejscowości zamieszkania i przynależności do grupy wiekowej. W odpowiedziach odnoszących się do lokalizacji proszę podawać numery ewidencyjne działek lub opisowo określać wskazywane miejsca.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety elektronicznie online: www.ladek.pl lub w sposób tradycyjny – pisemnie (wydrukowana ankieta jest dostępna w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gmin Lądek-Zdrój pokój nr 1).

Burmistrz Lądku-Zdroju
Roman Karczmarczyk
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy