แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ศูนย์วัฒนธรรม ม.เอเชียอาคเนย์
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
สถานภาพผู้ตอบ *
หน่วยงานที่สังกัด *
ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ ด้านเนื้อหา
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ *
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพในเว็บไซด์มีความเหมาะสมน่าสนใจ *
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ *
4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่องอ่านแล้วเข้าใจ   *
5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ *
6. ข้อความในเว้บไซด์ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ *
7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน *
8. การจัดรูปแบบในเว็บไซด์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน *
9. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ *
10. สีสันในการออกแบบเว็บไซด์มีความเหมาะสม *
11. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน *
12. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรมีความสวยงามและอ่านง่าย *
13. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษรและข้อมูลต่างๆ *
14. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ *
15. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซด์อื่น   *
16. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซด์อื่น *
ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจ ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
17. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ *
18. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และงานวิจัย *
19. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ *
20. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ *
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Southeast Asia University. Report Abuse