Aby sa žiak učil v prostredí dôvery...


"Podpora komunikácie žiakov a ľudí, ktorí sa podieľajú na ich rozvoji a učení".

... alebo ako sa dá s deťmi a mladými komunikovať tak, aby boli vzťahy založené na vzájomnej dôvere a rešpekte.

Ľudia, ktorí učia a vedú deti a mladých v ich rozvoji získajú:
- inšpirácie pre ich vlastnú komunikáciu tak, aby smerovala s vzájomnému porozumeniu a súladu
- tipy ako vytvoriť prostredie podporujúce porozumenie a rovnocennú partnerskú komunikáciu, s rešpektom
- nástroje a skúsenosti ako porozumieť svojim emóciám a emocionálnym reakciám rodiča
- tipy ako formulovať požiadavky, návrhy smerom k žiakom tak, aby ich mohli žiaci vnímať ako "možnosť, inšpiráciu a ponuku" a nie ako príkaz
- nápady a príklady ako môžu využívať dohody so žiakmi pre uľahčenie spolupráce detí v procese učenia

Žiaci zážitok a možnosť sa rozvíjať s učiteľmi, ktorí:
- sa zaujímajú o záujmy, potreby a aj obavy žiakov
- hovoria jazykom, ktorému môžu deti a mladí lepšie rozumieť
- vnímajú dôležitosť niektorých tém pre žiakov
- rozumejú svojim emóciám a prežívaniu žiakov
- vytvárajú taký priestor a vzťah v rámci vzdelávania, ktorý podporuje vzájomný rešpekt a spoluprácu v triede a aj mimo triedy

... môžete nám dať vedieť, že máte záujem pracovať s touto témou a hľadať možnosti rozvoja pre vás a vašich ľudí. My vám pošleme informáciu o tom, kedy, ako a kde vás v tom vieme podporiť a pripraviť pre vás aktivitu na túto tému.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question