Restart 2018 - Eredienste
In enige erediens gaan dit oor die ontmoeting tussen God en mense: God nader tot ons en ons nader tot God, en om daardie rede is die erediens is ʼn kosbare oomblik vir elke mens. Nou is dit ook so dat ons verskillend aanmekaar gesit is en uiteenlopende behoeftes het. Daarom word mense ook op verskillende maniere deur God aangeraak.

Met die Restart in 2018 het ons opnuut besin oor ons eredienste. Natuurlik is almal nie ewe gemaklik met die veranderinge nie en dwing dit ons almal om weer opnuut na te dink oor die eredienste en in watter tipe erediens ek tuiskom. Omdat die eredienste vir ons, soos vir jou, uiters belangrik is, wil ons vra dat jy die volgende vrae sal beantwoord en jou eerlike belewenis met ons sal deel. Dit is belangrik vir die kerkraad om te luister na die gemeente, maar ook geloof onderskeidend na God, ten einde die gemeente voortdurend so effektief kan lei en getrou te bly aan Sy se visie vir Sy kerk.
1. Vertel ons meer van jouself
Geslag *
Ouderdom *
c. Persoonlik spiritualiteit voorkeur *
2. Watter tipe erediens woon jy die graagste by?
*
3. Na aanleiding van jou antwoord op vraag 2 hierbo, hoekom woon jy graag dié spesifieke erediens by? (Kan meer as een kies)
*
Required
4. Ek beleef tans die erediens wat ek hierbo aangedui het as ‘n ware ontmoeting met God
*
Stem glad nie saam nie
Stem sterk saam
5. Die rede vir my positiewe of negatiewe belewing van die erediens as ontmoeting met God.
a. Die lofprysing en aanbidding. *
Positief
Negatief
Die styl, en hoe die musiek bedien / gelei word
b. Die tipe musiek wat gesing word: *
Positief
Negatief
i. Meer kontemporêr
ii. Meer tradisioneel / klassiek
c. Die taal waarin daar gesing word *
Positief
Negatief
i. Oorwegend Engelse liedere
ii. Oorwegend Afrikaanse liedere
iii. Dit pla my nie regtig nie
e. Die gebruik van addisionele hulpbronne *
Positief
Negatief
i. Die speel van musiek Cd’s tydens die diens
ii. Die speel van video grepe / YouTube video’s tydens die diens
iii. Lofprysingsdans
f. Die hantering van die Woord / die Bybel *
Positief
Negatief
i. Die Woord van God word vir my uitgelê
ii. Die Woord van God word vir my aangehaal. (Praktyk na teks)
iii. Die Woord van God word gekontekstualiseer (Teks na praktyk)
g. Die manier hoe die sakrament van die nagmaal bedien word *
Positief
Negatief
i. Meer formeel. (Lidmate sluit aan by die liturg om die nagmaal tafel)
ii. Meer informeel (Lidmate sluit nie aan by die liturg om die nagmaal tafel nie)
iii. Meer persoonlik (Lidmate kry die geleentheid om die nagmaal te gebruik tydens elke erediens, bedien deur die liturg)
h. Hoe God se aktiewe betrokkenheid gevier word
Positief
Negatief
i. Die impak van die gemeente in die gemeenskap word verhelder
ii. Die spreekbeurte van die onderskeie bedieninge en projekte
iii. Gebedsgeleenthede vir die bediening en projekte
iv. Geloofsgetuienisse van mede-lidmate
v. Ek word bewus gemaak van waar God, deur sy kinders, in beweging is
vi. Ek voel deel van die gemeenskap van gelowiges
vii. Ek ervaar die gasvryheid in die gemeente / Voel ek tuis?
Addisionele aanmerkings / kommentaar
Your answer
6. Ander aspekte by die gemeente wat bydrae tot my positiewe ervaring, al dan nie, van die eredienste by Helderberg
*
Positief
Negatief
a. Parkering
b. Ontvangs
c. Dekor en atmosfeer in die kerk
d. Netheid van die liturgiese ruimte (preekstoel en spasie voor die preekstoel)
e. Die ligging van die orkes
f.i. Temperatuur - Te koud
g.i. Beligting - Aanvaarbaar
g.ii. Beligting - Te donker
h.i. Klank - Ek sit in die kerk ruim, maar kan nie die liturg hoor nie
h.ii. Klank - Ek sit in die saal, en kan nie die liturg hoor nie
h.iii. Klank - Ek kan nie hoor as daar video-grepe / liedjies gespeel word tydens die diens nie
h.iv. Beeld op projektor
h.v. Die beeld is duidelik
h.vi. Die beeld is onduidelik en dof
i. Daar is te veel eksterne geraas buite die kerk ruim wat my aandag aftrek
j.i. Fisiese gemak - Banke
j.ii. Fisiese gemak - Stoele
j.iii. Fisiese gemak - Die belewenis van gasvryheid
j.vi. Fisiese gemak - Voor die diens
j.v. Fisiese gemak - Tydens die diens
j.vi. Fisiese gemak - Na die diens
j.vii. Fisiese gemak - In die algemeen, ten opsigte van die gemeente in haar geheel
k.i. Die beskikbaarheid van verversings - Verversings moet gratis beskikbaar gestel word.
k.ii. Die beskikbaarheid van verversings - Ek gee nie om om te betaal nie.
l.i. Iets om te drink - Koffie
l.ii. Iets om te drink - Tee
l.iii. Iets om te drink - Koeldrank
m.i. Iets om te eet - Vars gemaakte toebroodjies
m.ii. Iets om te eet - Geroosterde broodjies
m.iii. Iets om te eet - Slaai
m.iv. Iets om te eet - Volledige middagete
Addisionele aanmerkings / kommentaar
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nucleus Industries & AAM Maintenance Services. Report Abuse - Terms of Service