ข้อสอบออนไลน์ ( 25ข้อ ) ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการพยาบาลผู้สูงวัย
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง - อ.ภาวัช ผู้ออกข้อสอบ/ประสานงานโครงการ
Email address *
ชื่อ-นามสกุล *
ระดับการศึกษา *
โปรดระบุชื่อสถาบันการศึกษา ในช่องนี้ *
เบอร์โทรศัพท์ *
1. การดูแลผู้สูงอายุมี 4 ลักษณะ 1.)การดูแลภายในครอบครัว 2.) การดูแลในสถาบัน 3.) การดูแลโดยชุมชน 4.)การดูแลสถานการณ์พิเศษ คำว่า "การดูแล" หมายถึงข้อใด *
4 points
2. ผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงจะต้องพลิกตัวทุก 2 ชม. เพื่อป้องกันเกิดแผลกดทับได้ คำว่า "พลิกตัว" หมายถึงข้อใด *
4 points
3. ในผู้ป่วยที่รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anti-coagulant) ควรใช้มีดโกนไฟฟ้ามากกว่ามีดโกนธรรมดา คำว่า "มีดโกน" และ"เลือด" หมายถึงข้อใด *
4 points
4. Laughter is the Best Medicine คำกล่าวที่ว่า เสียงหัวเราะคือวิธีรักษาโรคที่ดีที่สุด เนื่องจากสามารถลดความเครียดและลดความเจ็บปวด ปรับอารมณ์และส่งเสริมระบบการหายใจ คำว่า "หัวเราะ" หมายถึงข้อใด *
4 points
5. การอาบน้ำให้ผู้สูงอายุต้องใช้พละกำลังมากสำหรับ caregiver ในการประคอง แต่หากไม่สามารถให้การพยาบาลได้เพียงผู้เดียว ควรขอความช่วยเหลือจาก นักกายภาพบำบัด หรือพยาบาล คำว่า"ขอความช่วยเหลือ" หมายถึงข้อใด *
4 points
6. การรับประทานสำหรับผู้สูงวัยอาจใช้เวลานานโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการให้ป้อน การช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารด้วยตนเอง หรือขยับร่างกายตามศักยภาพของตนเอง จะสร้างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Worth) และฝึกการพึ่งพาตนเอง คำว่า "พึ่งพาตนเอง" หมายถึงข้อใด *
4 points
7. ควรตรวจดูรอยแดงบนเหงือกของผู้สูงวัย เนื่องจากฟันปลอมอาจใส่ไม่เข้าที่ และช่วยลดอาการเจ็บขณะเคี้ยว คำว่า "เจ็บปวด" หมายถึงข้อใด *
4 points
8. ควรตรวจดูรอยแดงบนเหงือกของผู้สูงวัย เนื่องจากฟันปลอมอาจใส่ไม่เข้าที่ และช่วยลดอาการเจ็บขณะเคี้ยวอาหาร คำว่า "เหงือก" หมายถึงข้อใด *
4 points
9. ควรตรวจดูรอยแดงบนเหงือกของผู้สูง เนื่องจากฟันปลอมอาจใส่ไม่เข้าที่ และช่วยลดอาการเจ็บขณะเคี้ยวอาหาร คำว่า "ฟันปลอม" หมายถึงข้อใด *
4 points
10. ผู้สูงอายุอาจมีชั่วโมงการนอนที่น้อยลง และตื่นนอนได้บ่อยครั้งรวมทั้งกลับไปหลับต่อนานขึ้นในแต่ละคืน ดังนั้นควรจัดตารางกิจกรรมทำระหว่างวัน เพื่อป้องกันงีบในช่วงกลางวันด้วย คำว่า "งีบหลับ" หมายถึงข้อใด *
4 points
11. ผู้สูงอายุควรได้รับประทาน 4 กลุ่มอาหารที่จำเป็นได้แก่ กลุ่มเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน, กลุ่มนม, กลุ่มธัญญาหาร,และกลุ่มผักผลไม้ คำว่า "ผักผลไม้" หมายถึงข้อใด *
4 points
12. การจัดโต๊ะรับประทานอาหารควรประดับด้วยดอกไม้ ควรใช้หลอด และแก้วที่มีหูจับ หรือปากแก้วที่โค้งเพื่อให้การดื่มน้ำด้วยตนเอง คำว่า "ดื่ม" หมายถึงข้อใด *
4 points
13. ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีหน้าที่เพื่อช่วยสร้างสุขภาพที่ดีและช่วยดูแลผู้รับการดูแล (care reciever) ตามความเห็นแพทย์ อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษาด้วยทุกครั้ง คำว่า "ตัดสินใจ" หมายถึงข้อใด *
4 points
14. ผู้สูงอายุ สามารถมีสภาวะแทรกซ้อน ในระบบหายใจ,ปัสสาวะ, หรือขาดสารอาหาร จากการเป็นผู้ป่วยติดเตียง ดังนั้นผู้ดูแลต้องใส่ใจและปฏิบัติตามหลักการของแพทย์ พยาบาล คำว่า "ขาดสารอาหาร" หมายถึงข้อใด *
4 points
15. แผลกดทับสามารถลุกลาม จากระดับผิวหนัง ไขมัน กล้ามเนื้อไปยัง กระดูกได้ ผู้ดูแลต้องหมั่นพลิกตัว และทำแผลหากพบรอยแดงหรือแผลกดทับอย่างถูกต้อง คำว่า "แผลอักเสบ" หมายถึงข้อใด *
4 points
16. ท่าบริหารแขนในผู้สูงอายุ สามารถทำได้ในท่านอน ลักษณะหงายฝ่ามือ เพื่อลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อ ผู้ดูแลประคองข้อศอก และข้อมือยกแขนขึ้นช้าๆให้แนบชิดใบหู คำว่า "กายภาพบำบัด" หมายถึงข้อใด *
4 points
17. ก่อนการเช็ดตัวให้ผู้สูงอายุ ควรล้างมือให้สะอาดเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค คำว่า "เชื้อโรค" หมายถึงข้อใด *
4 points
18. ภายหลังการให้อาหารทางสายยาง(nasogastric tube; NG tube) ควรให้น้ำผ่านทางสายยาง 50-100 มิลลิลิตร คำว่า "สายยาง" หมายถึงข้อใด *
4 points
19. การเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ผู้สูงอายุควรเลือกที่มีขนาดเหมาะสม ควรสวมใส่ถุงมือ เตรียมถุงขยะ และอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆให้พร้อม เช่น สบู่ น้ำสะอาด สำลี กระดาษทิชชู่ คำว่า "ผ้าอ้อม" หมายถึงข้อใด *
4 points
20. การแปรงฟันให้ผู้สูงอายุทำให้ เกิดความสะอาด และความสดชื่น สบายใจ การแปรงฟันสามารถใช้น้ำเกลือ และไม้พันผ้ากอซ หรือแปรงสีฟันขนนุ่ม และต้องระมัดระวังการสำลัก คำว่า "สำลัก" หมายถึงข้อใด *
4 points
21. ผู้ดูแล มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุตลอดทั่วทั้งร่างกาย ศีรษะจรดเท้า จะคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำว่า "ศักดิ์ศรี" หมายถึงข้อใด *
4 points
22. การเช็ดตัวเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีลักษณะ อ่อนเพลีย เดินแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หลอดเลือดสมอง และอัมพฤกษ์ อัมพาตแขนขาไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่หากทำได้เองก็จะส่งเสริมความมีคุณค่า คำว่า "อ่อนเพลีย" หมายถึงข้อใด *
4 points
23. ระหว่างการเช็ดตัวต้องระมัดการเปิดเผยมากเกินไป ควรปกปิด และรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสม และควรใช้ด้านที่อ่อนนุ่มของผ้าขนหนู เพื่อให้เกิดความสบาย คำว่า "อุณหภูมิ" หมายถึงข้อใด *
4 points
24. การเคาะปอดเพื่อระบายการขับเสมหะในช่องปอดและเพื่อให้หายใจสะดวก ต้องตรวจสอบด้วยการป้องฝ่ามือก่อนอย่างถูกต้อง เคาะราว 1 นาทีในแต่ละข้าง คำว่า "ปอด" หมายถึงข้อใด *
4 points
25. ผู้สูงอายุมักชื่นชอบการแบ่งปันเรื่องราวในอดีต ผู้ดูแลควรสนใจในเนื้อหาที่ท่านเล่า และร่วมสนับสนุนการทำกิจกรรมที่สนุกกระตุ้นสมองและอารมณ์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข เช่น การเล่านิทานให้เด็กๆฟัง การเลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ เล่นจิ๊กซอว์ เป็นต้น คำว่า "แบ่งปัน" หมายถึงข้อใด *
4 points
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy