NOMINAČNÁ PRIHLÁŠKA na ocenenie Dobrovoľník roka 2018 a 2019
Skôr, než začnete vypĺňať prihlášku, oboznámte sa prosím s nasledovnými pokynmi.

Pri nominácii dobrovoľníka alebo skupiny dobrovoľníkov treba vymenovať konkrétne vykonávané aktivity a podložiť ich fotografiami, tie nám po vyžiadaní zašlete dodatočne na náš mail ocenovanie@dobrovolníctvo.sk. Fotografie alebo videá by mali dokumentovať aspoň 30 % vymenovaných aktivít a mali by mať s nimi priamy súvis. Môžu byť použité nami na prípravu videovizitky o nominácii prezentovanej počas podujatia
Časový úsek – musí byť zrejmé, či sa dobrovoľnícka aktivita konala práve v kalendárnom roku 2018 alebo 2019. Pravidelne sa opakujúce aktivity je možné nominovať pokiaľ prešli v kalendárnom roku 2018 a 2019 ich okrúhlym výročím. Akceptované je tiež zmena v aktivite významného charakteru v sledovanom období.
Prosím, počítajte s tým, že s osobou, ktorá nomináciu predložila, by hodnotiaca komisia mohla prejaviť záujem sa stretnúť alebo komunikovať cez videohovor.
Pokiaľ je nominovaný kolektív alebo skupina dobrovoľníkov, uveďte kto je zástupcom tejto skupiny.
Dobrovoľnícky projekt roka – projekt musí obsahovať reálne vyčíslenie dobrovoľníckej práce. Koľko dobrovoľníkov, akým spôsobom sa v akom rozsahu sa zapojilo do projektu. Musí byť jasné prepojenie projektu s dobrovoľníckou prácou.
Pri nomináciách ktoré sa týkajú právnických osôb (obec, mesto, občianske združenie a pod.) musí dať súhlas s prijatím nominácie jej štatutárny orgán, ktorý súčasne písomne určí, kto sa v prípade zaradenia sa do užšej nominácie zúčastní prevzatia ceny.

Z etických dôvodov je možné nominovať jednu osobu alebo subjekt v každom z ročníkov iba raz. Duplicitné nominácie nebudú akceptované a nezvyšujú šance nominovaného na výhru.

V prípade otázok píšte na mailovú adresu ocenovanie@dobrovolnictvo.sk alebo volajte na tel. kontakt +421918214530
1. Vyberte kategóriu, v rámci ktorej nominujete dobrovoľníka: *
2. Názov a sídlo nominujúcej organizácie (ak nominujete ako organizácia) *
Your answer
3. Meno a priezvisko nominujúceho alebo zástupcu nominujúcej organizácie. *
Your answer
4. Telefonický kontakt na nominujúceho. *
Your answer
5. Mailový kontakt na nominujúceho *
Your answer
6. PRIEZVISKO nominovaného dobrovoľníka alebo zástupcu skupiny dobrovoľníkov (týka sa všetkých kategórii, v ktorých nominujete fyzickú osobu, teda okrem projektu alebo mesta/obce).
Your answer
7. MENO nominovaného dobrovoľníka alebo zástupcu skupiny dobrovoľníkov (týka sa všetkých kategórii, v ktorých nominujete fyzickú osobu, teda okrem projektu alebo mesta/obce).
Your answer
8. Telefonický kontakt na nominovaného dobrovoľníka alebo zástupcu skupiny dobrovoľníkov. *
Your answer
9. Mailový kontakt na nominovaného dobrovoľníka alebo zástupcu skupiny dobrovoľníkov. *
Your answer
10. NÁZOV skupiny dobrovoľníkov alebo nominovanej obce/mesta alebo názov projektu (týka sa všetkých kategórii, v ktorých nominujete buď skupinu dobrovoľníkov alebo projekt alebo právnickú osobu napr. obec alebo mesto). *
Your answer
11. Titul, meno a priezvisko osoby, ktorá príde za obec/mesto alebo nominovaný projekt alebo skupinu dobrovoľníkov prebrať na pódium cenu v prípade umiestnenia sa v užšom výbere a jej kontaktné údaje. *
Your answer
12. Je vyjadrený súhlas štatutára s nomináciou obce, mesta alebo projektu ? (bez súhlasu štatutárneho orgánu nomináciu, žiaľ, nemôžeme prijať). *
13. Ak ste pri predchádzajúcej otázke odpovedali ÁNO, vyplnte prosím názov organizácie, ktorá projekt realizovala a kontaktné údaje na štatutára.
Your answer
14. Popíšte, prečo nominujete dobrovoľníka/dobrovoľníkov/mesto/obec/projekt. Obmedzte text na 1500 znakov. Minimálne 2/3 textu je nutné venovať faktom a informáciám o prínosoch. *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy