แบบสำรวจเพื่อขอรับสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติเห็นชอบในหลัการมาตราการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และการศึกษานอกโรงเรียน ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ 15 สิงหาคม - ตุลาคม 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จึงขอสอบถามนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ โดยสามารถยื่นความประสงค์ภายในวันนี้ 4 สิงหาคม 2564 เท่านั้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
มาตราการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์
เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 0-0000000-00-00-0 *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่. Report Abuse