แบบฟอร์มการขอแจ้งจบล่าช้า (Request Form for Late Application to Graduate)
** ส่งแบบฟอร์มกระจายโครงสร้างหลักสูตร พร้อมใบเกรดที่คณะต้นสังกัดด้วย **
** Please attach your course curriculum structure and grade report issued by your faculty.**
Email *
ชื่อ-นามสกุล (Name - Last name) *
เลขทะเบียน (Student ID) *
ระดับการศึกษา (Education Level) *
ศูนย์ (Campus) *
ภาคการศึกษาที่ขอแจ้งจบ (Semester Request for Graduation) *
ปีการศึกษาที่ขอแจ้งจบ (Academic Year for Graduation) *
คณะ (Faculty) *
สาขาวิชา (Major) หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย "-" [If you would like to skip this item, please type minus (-)] *
วิชาโท (Minor) หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย "-" [If you would like to skip this item, please type minus (-)] *
เบอร์โทรศัพท์ (Telephone Number) *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Office of the Registrar, Thammasat University. Report Abuse