แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL : Work-Integrated Learning)
ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.ณ ห้องดุสิตา ชั้น 8 เฟส 3 โรงแรมนิวซีซัน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

**** หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2563
**** หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 7105
1. คำนำหน้า *
2. ชื่อ-สกุล *
Your answer
3. คณะ/หน่วยงาน *
Your answer
4. หลักสูตร *
Your answer
5. เบอร์มือถือ *
Your answer
6. การเดินทางเข้าร่วมโครงการ *
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเตรียมเพื่อใช้ประกอบการทำกิจกรรม
1. เล่มรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ที่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (ถ้ามี)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy