Bản Khảo Sát Dành Cho Phụ Huynh Học Khu Sacramento
Bản khảo sát này là cơ hội cho quí vị giúp đỡ trường chia xẻ các ý kiến của mình. Ý kiến của quí vị rất là quan trọng, và nhà trường rất quan tâm để lắng nghe chúng.

Chúng tôi thật sự quan tâm đến các suy nghĩ của quí vị trong các nỗ lực nhằm thúc đẩy việc học tập thành công ở trường này cũng như những lợi ích của mỗi học sinh, bất kể chủng tộc, dân tộc, tình trạng khuyết tật, hay những đặc điểm khác.

Nếu quí vị có nhiều con em đang học trong trường này, xin hoàn tất từng bản khảo sát cho mỗi trẻ.

Trả lời tất cả các câu hỏi dựa trên các kinh nghiệm của quí vị tại trường này mà thôi. Nên nhớ, chúng tôi đánh giá cao các ý kiến trung thực của quí vị.

Xin đừng ghi tên của quí vị vào bản khảo sát này. Không ai có thể biết được ai là người điền vào bản khảo sát này. Câu trả lời của quí vị sẽ hoàn toàn riêng tư và không một ai có thể biết được.


Xin bắt đầu bằng việc chọn tên trường con quí vị đang theo học từ những phần bên dưới: *
Quí vị có thật sự đồng ý hay thật sự không đồng ý với các tuyên bố sau đây về những kinh nghiệm của quí vị với nhà trường trong năm học này? *
Hoàn toàn không đồng ý
Không đồng ý
Đồng ý
Thật sự đồng ý
Trường này cung cấp giáo trình giảng dạy chất lượng cao cho con tôi.
Trường này đạt được sự mong đợi cao cho tất cả các học sinh.
Tôi cảm thấy được chào đón để tham gia trong trường này.
Nhân viên trường đối xử với tôi rất trân trọng.
Nhân viên trường tiếp thu những quan tâm của tôi rất nghiêm túc.
Nhân viên trường đón nhận những đề nghị của tôi.
Nhân viên trường đáp ứng các nhu cầu của tôi một cách kịp thời.
Nhân viên trường rất hữu ích.
Lai lịch của con tôi (chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, tình trạng kinh tế) rất có giá trị tại trường này.
Trường này thông báo rõ ràng tới các học sinh những gì đang xảy ra nếu các em không tuân theo các nội qui.
Tại trường này, vấn đề kỷ luật rất công bằng.
Con tôi được an toàn trong khu vực có cư dân ở xung quanh trường.
Con tôi được an toàn tại sân trường.
Tôi là một…. *
Con quí vị có đang học một trong các chương trình này không? (Đánh dấu tất cả nếu có). *
Required
Con quí vị đã học tại học khu này bao nhiêu năm rồi? *
Quí vị thuộc chủng tộc hay dân tộc nào? *
Submit
This form was created inside of Sacramento City Unified School District. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms