Đăng ký Tiếng nhật cho người mới học tại Xuân Mai

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 1
http://bit.ly/dangkyhoctiengnhat1
Khóa học được thiết kế đặc biệt chú trọng vào kỹ năng nghe hiểu và nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Nhật cho học viên. Nội dung học: Từ bài 1 đến bài 6 giáo trình Minna no nihongo.
Địa chỉ học:
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC-NGOẠI NGỮ BÁCH KHOA
Chuyên đào tạo: Tiếng ANH – TRUNG – NHẬT – HÀN, KẾ TOÁN – TIN HỌC
Tel: 0433723703 - 0911 168 598(0165 813 8133)
Email: trungtambachkhoa@outlook.com.vn
Group: https://www.facebook.com/groups/trungtambachkhoa
Fanpage: https://www.facebook.com/chaoemnha
Web: http://bachkhoapro.info

* Bắt buộc

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question