#faktisk: Barnehagenes reelle bemanning gjennom hele barnehagehverdagen


Barnehageopprøret ønsker å bidra med informasjon til den varslede evalueringen av den lovfestede bemanningsnormen for barnehager.

Evalueringen skulle ifølge Stortingsvedtaket gjennomføres våren 2019 og våren 2020. Evalueringen våren 2019 har vi etterspurt, men ikke sett noe til.

For å kunne evaluere forholdstallene som er satt i bemanningsnormen våren 2020 kan vi som jobber i barnehagene bidra både til å legge press på at evalueringen gjennomføres samt å gi informasjon til en slik evaluering. Dette kan du gjøre gjennom å registrere bemanningstettheten i barnehagenes åpningstid i skjemaet under.


Vi vil med denne undersøkelsen kartlegge hvor stor del av dagen det er bemanning i henhold til normen som krever seks barn over tre år pr. ansatt / tre barn under tre år pr. ansatt. Hensikten er å finne ut i hvilken grad normen er reell; altså om det som er definert som et minimum antall ansatte pr. barn gjennom barnehagehverdagen gjenspeiler virkeligheten.
Du kan bidra til dette gjennom å registrere antall ansatte pr. barn gjennom en barnehagedag, så mange dager som du vil, gjerne så mange dager som mulig.

Ansatte i det direkte arbeidet med barna kan svare på undersøkelsen; pedagogiske medarbeidere, fagarbeidere, barnehagelærere, pedagogiske ledere og styrere.

Ansatte i familiebarnehager og åpne barnehager kan ikke svare da bemanningsnormen ikke er gjeldene i disse. Undersøkelsen har kun 6 spørsmål og tar ca. 1 minutt.

Din deltakelse kan være med på å gi et grunnlag for å vurdere om bemanningsnormen fungerer i tråd med Regjeringens intensjon med bemanningsnormen: "å sikre at alle barn har nok ansatte rundt seg uansett hvilken barnehage de går i".

Ønsker du å bidra med historier om din erfaring med bemanningsnormen- positive eller negative? Gå inn på #egentlig for å dele:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYVYjGKJwGyjE4xqjfkkVAljAz3Q6m3sY-yOAKOi48T7e73g/viewform?fbclid=IwAR2tNfzQXIAQiPSWQvtv58Ihh_V1Q-GIvVsQQvj73LXqA_Y1_R-Fso6XhxM

På forhånd takk!
Email address *
1. Hvilken type barnehage jobber du i?
Clear selection
2. Hvilken kommune ligger barnehagen i?
3. Hvor mange timer er barnehagen åpen pr. dag? (skriv antall timer, ikke tidspunkt) *
Time
:
4.Sist du var på jobb, hvor mange timer i løpet av dagen var bemanningsnormen oppfylt? (Trekk fra all tid som går med til pauser, møter, sykdom, plantid, matlaging og alt annet som tar de ansatte vekk fra det direkte arbeidet med barna). (skriv antall timer, ikke tidspunkt)
Time
:
5.Hva var grunnen til at bemanningen var på dette nivået ? (Ingen møter, mange møter, sykdom men ikke satt inn vikar/ satt inn vikar, pedagogens plantid, plantid men med vikar, ol) *
6. Opplevde du at bemanningen i løpet av denne dagen var tilstrekkelig for å sørge for et godt pedagogisk tilbud i henhold til rammeplanens krav? *
Required
7. Har du noen kommentarer du ønsker å legge til og som er relevante for denne undersøkelsen? *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy