แบบสอบถามความพึงพอใจและการนำข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์
เพื่อให้การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านช่องทางต่างๆ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล จึงขอความร่วมมือท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
2.หัวข้อที่ท่านเลือกดูเป็นประจำ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
3. หัวข้อ หรือข้อมูลที่ต้องการให้กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานจัดทำเพิ่มเติม (โปรดระบุ)
4. ท่านคิดว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเพียงพอหรือไม่ *
5. ช่องทางที่ต้องการเพิ่มเติมให้เผยแพร่ข้อมูล
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy