สายตรงคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
หัวข้องร้องเรียน *
Your answer
รายละเอียดร้องเรียน *
Your answer
สายตรงคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้คณาจารย์ บุคลกรและนักศึกษาของคณะฯ รวมถึงศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป ได้เป็นช่องทางที่สามารถให้ ข้อเสนอแนะ คำชมเชย และเสนอ ข้อร้องเรียน แก่คณบดี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานของคณะฯ ตามแนวทางการดำเนินงานของคณบดีที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการตัดสินใจร่วมกันของหน่วยงานภายในคณะ และการบริหารงานที่ตรวจสอบได้และมีธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ubon Ratchathani Rajabhat University. Report Abuse