Correcció de Textos 2013 A

  Àrea 1. Correcció de text administratiu

  1. Corregiu només el que calga del text administratiu següent. Cal donar al document la consideració d'un original i, per tant, indicar les correccions ratllant la paraula errònia i escrivint dalt, en l'espai interlineal, les solucions que es consideren oportunes. Pel que fa als signes de puntuació, si s'han d'afegir al text, poseu-los en el lloc on corresponga; en el cas que s'hagen de suprimir, traceu una creu en aspa, i si s'han de modificar els que hi ha, ratlleu-los i poseu al costat el signe que pertoque. (No tingueu en compte les paraules subratllades, ja que les haureu de comentar en la pregunta 3.)

  Pàgina 1

  Captionless Image

  Pàgina 2

  Captionless Image

  Pàgina 3

  Captionless Image

  Pàgina 4

  Captionless Image

  Àrea 2. Correcció de text periodístic

  2. Corregiu només el que calga del text periodístic següent. Cal donar al document la consideració d'un original i, per tant, indicar les correccions ratllant la paraula errònia i escrivint dalt, en l'espai interlineal, les solucions que es consideren oportunes. Pel que fa als signes de puntuació, si s'han d'afegir al text, poseu-los en el lloc on corresponga; en el cas que s'hagen de suprimir, traceu una creu en aspa, i si s'han de modificar els que hi ha, ratlleu-los i poseu al costat el signe que pertoque. (No tingueu en compte les paraules subratllades, ja que les haureu de comentar en la pregunta 3.)

  Pàgina 1

  Captionless Image

  Pàgina 2

  Captionless Image

  Pàgina 3

  Captionless Image

  Àrea 3. Justificació

  3. Escriviu arguments a favor o en contra de les formes subratllades dels textos anteriors, ara entre cometes. Proposeu solucions diferents per a les formes que considereu incorrectes. ACLARIMENT: En la pregunta es valora especialment el coneixement de les fonts bibliogràfiques a partir de les quals puga ser acceptada o rebutjada una paraula o construcció determinades.

  A) Text administratiu

  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question

  B) Text periodístic

  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 4. Correcció de galerades

  4. Corregiu la galerada següent segons les indicacions assenyalades en l’original. Marqueu les correccions amb els signes adequats per a la correcció de galerades.

  Captionless Image

  Captionless Image