Interesseverklaring ontwerp Pilootprojecten Productief Landschap

Deze call naar kandidaten heeft tot doel interesse te betonen om op te treden als ontwerpteam Productief Landschap, teamsamenstelling mogelijk te maken en relevante expertise aan te tonen. Een visie op de opdracht, een plan van aanpak, en aanbod voor een vaste prijs worden slechts in een tweede ronde gevraagd.

Opdrachtomschrijving: ontwerpend onderzoek in functie van de opmaak van een masterplan/inrichtingsplan en de opmaak van dat masterplan/inrichtingsplan voor de betreffende site. Voor een omvattende opdrachtomschrijving per project, zie:
- Project De Kijfelaar: http://tinyurl.com/nqe2jo5
- Project Stadslandbouw Maasmechelen: http://tinyurl.com/pgt99wp
- Projcet Hoeve De Waterkant: http://tinyurl.com/nd9jwvz

De drie hierboven genoemde projecten volgen de procedure onderhandeling zonder bekendmaking. De projecten Landbouwpark Stene - Oostende (http://tinyurl.com/pny6mt7) en dakserre REO-veiling Roeselare (http://tinyurl.com/q3yfmwe) zijn officieel gepubliceerd als onderhandelingen met bekendmaking, gelieve in te schrijven via e-tendering. Het is niet mogelijk om in te schrijven voor een van deze twee projecten via deze weg. Inschrijven voor meerdere projecten is toegestaan.

Studiebudget: max 30.250€ inclusief BTW/project. Eventuele vervolgopdrachten kunnen volgen mits aanstelling door en akkoord met de initiatiefnemer en/of partners van het betrokken project. Deze vervolgopdrachten zijn in de drie projecten in kwestie niet opgenomen in deze procedure.

Timing: deze call naar kandidaten voor het ontwerp van de bovengenoemde drie PPPL loopt gedurende 30 dagen. Nadien zal een eerste voorselectie plaatsvinden. Geselecteerde kandidaten ontvangen een uitgebreid bestek en zullen vervolgens 21 dagen de tijd krijgen om een offerte met beknopte visienota, plan van aanpak, en aanbod voor vaste prijs in te sturen.

Meer info: zie www.productieflandschap.be of mail naar elke.vanempten@ilvo.vlaanderen.be

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Teamvoorstelling

  This is a required question
  This is a required question

  Deskundigheid

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Relevante referenties, expertises of motivaties (max 5)

  Hiertoe behoren ontwerpen, gerealiseerde projecten, ervaringen, onderzoek, stages of samenwerkingen die in het verleden hebben plaatsgevonden en die mogelijk relevant zijn voor de opdracht. Gelieve ook te duiden waarom deze referentie relevant is voor het voorliggende project. Graag met jaartal en beknopt. Ondersteunend beeldmateriaal per referentie kan per mail bezorgd worden aan elke.vanempten@ilvo.vlaanderen.be, max 2 blz per referentie!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question