Amerikas Latviešu apvienība (ALA) KURSA stipendijas anketa
American Latvian Association (ALA) Scholarship application
Mātes vārds, uzvārds
Mother's name, last name
Your answer
Tēva vārds, uzvārds
Father's name, last name
Your answer
Adrese
Address
Your answer
Telefona numurs
Telephone number
Your answer
Epasta adrese
Email address
Your answer
No kādām organizācijām pieprasa/pieprasīs stipendijas šogad?
From what other organizations are you requesting scholarship funds this year?
Your answer
Ja pagājušā gadā bērns/i apmeklēja Kursas vasaras programmu, no kurām organizācijām saņēma stipendijas?
If your child(ren) attended Kursa in previous years, what organizations awarded scholarships?
Your answer
Skolēnu informācija (vārds/i)
Student information (name[s])
Your answer
Kāda ir īpaša situācija vai apstākļi, kuru dēļ ģimenei Kursas programmu maksa grūtāk samaksājama? Lūdzam patiesi paskaidrot! Ja ir jebkādi apstākļi, kuri sarežģi ģimenes finansiālo situāciju, lūdzam par tiem darīt zināmu.
What are the special situations or circumstances that would make it difficult for your family to pay Kursa tuition? Please explain as fully as possible. If there are any circumstances that complicate your family’s financial situation, please clarify them.
Your answer
Vecāka/aizbildņa paraksts: Ar savu vārdu apliecinu, ka visa uzdotā informācija ir patiesa un ka esmu izlasījis/usi un piekrītu stipendiju noteikumiem.
Parent/guardian signature: With my typed name, I agree that the given information is true and that I have read and agree to the rules of the scholarship.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy