Amerikas Latviešu apvienība (ALA) KURSA stipendijas anketa
American Latvian Association (ALA) Scholarship application
Mātes vārds, uzvārds
Mother's name, last name
Tēva vārds, uzvārds
Father's name, last name
Adrese
Address
Telefona numurs
Telephone number
Epasta adrese
Email address
No kādām organizācijām pieprasa/pieprasīs stipendijas šogad?
From what other organizations are you requesting scholarship funds this year?
Ja pagājušā gadā bērns/i apmeklēja Kursas vasaras programmu, no kurām organizācijām saņēma stipendijas?
If your child(ren) attended Kursa in previous years, what organizations awarded scholarships?
Skolēnu informācija (vārds/i)
Student information (name[s])
Kāda ir īpaša situācija vai apstākļi, kuru dēļ ģimenei Kursas programmu maksa grūtāk samaksājama? Lūdzam patiesi paskaidrot! Ja ir jebkādi apstākļi, kuri sarežģi ģimenes finansiālo situāciju, lūdzam par tiem darīt zināmu.
What are the special situations or circumstances that would make it difficult for your family to pay Kursa tuition? Please explain as fully as possible. If there are any circumstances that complicate your family’s financial situation, please clarify them.
Kas Jūsu ģimenē ir ALA biedrs? Vienam vecākam, vai skolēnam, jābūt ALA biedram, lai saņemtu stipendiju. Iestājies: https://alausa.org/piedalies/iestajies-ala/
Who in your family is a member of ALA? At least one parent or the student must be a member of ALA to receive the scholarship. Join: https://alausa.org/piedalies/iestajies-ala/
Vecāka/aizbildņa paraksts: Ar savu vārdu apliecinu, ka visa uzdotā informācija ir patiesa un ka esmu izlasījis/usi un piekrītu stipendiju noteikumiem.
Parent/guardian signature: With my typed name, I agree that the given information is true and that I have read and agree to the rules of the scholarship.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy