Formularz rejestracyjny - Forum Liderów Ochrony Zdrowia
Fundacja im. Lesława A. Pagi zaprasza na konferencję Forum Liderów Ochrony Zdrowia, która odbędzie się w środę 16 października 2019 r. od godz. 11:00 w Auli A Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61.

Temat konferencji: Wykorzystanie danych w sektorze ochrony zdrowia.

Program Wydarzenia zamieszczony jest na stronie internetowej: http://paga.org.pl/projekty/liderzy-ochrony-zdrowia/vii-edycja-liderow-ochrony-zdrowia/forum-liderow-ochrony-zdrowia?lang=pl

Formularz otwarty do 09.10.2019 r.

Nazwisko *
Your answer
Imię *
Your answer
Firma *
Your answer
Stanowisko *
Your answer
E-mail *
Your answer
Telefon
Your answer
Potwierdzam swoją obecność *
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację im. Lesława A. Pagi danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu na konferencję Forum Liderów Ochrony Zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku przez Fundację im. Lesława A. Pagi w celach dokumentacyjnych, w postaci fragmentów nagrań i zdjęć wykonywanych podczas Uroczystości. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma dobrowolności podania danych oraz o tym, że Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja im. Lesława A. Pagi, rozumiem, że mam prawo do podanych danych oraz kontaktu z Administratorem pod numerem telefonu 22 537 73 33 lub pod adresem e-mail: sekretariat@paga.org.pl,oraz, że mam możliwości ich poprawiania. Oświadczam, że zrozumiałem, iż mam prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych).Jestem świadom/-a, że Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać moich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Zrozumiałem, iż moje Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service