แบบฟอร์มแจ้งเลขที่บัญชีโอนคืน Newdayshop

หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางร้านจะไม่โอนคืนนะคะ **หมายเหตุ กรณีที่เปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่ ให้ทำรายการสั่งซื้อใหม่ แล้วแจ้งที่ช่องข้อมูลเพิ่มเติม ว่าเปลี่ยนเป็นใบสั่งซื้อใหม่ เช่น เปลี่ยนเป็น 7XXXX
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question