Ankieta dla kandydata Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2021/2022
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2020/2021
Nazwisko: *
Imiona: *
Data urodzenia: *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce urodzenia: *
Województwo urodzenia *
Adres zamieszkania:
Miejscowość *
Województwo urodzenia *
Poczta *
Ulica *
Kod pocztowy *
Nr domu *
Numer telefonu kontaktowego: *
Adres e-mail:
Zobowiązuję się do uzupełnienia dokumentów po zakończeniu rekrutacji elektronicznej: *
Required
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku, utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video przez Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie w celu prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, poprzez ich publikację na stronie internetowej Zespołu Szkół oraz portalu Facebook lub w materiałach drukowanych. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. *
KLAUZULA INFORMACYJNA *
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie, os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów. Kontakt do administratora: tel. 15 861 18 01 lub email: ozarow@poczta.onet.pl.2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@arx.net.pl.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz realizacji pozostałych zadań szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.4. Zespół Szkół może przetwarzać również dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, w zakresie i celu określonych w treści takiej zgody – na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym lub podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.7. Zespół Szkół przechowuje dane osobowe przez okres wymagany przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.8. Przysługują Państwu prawa: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.9. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości uczestniczenia w rekrutacji. Jeżeli przetwarzanie miałoby odbywać się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy