Konsultacje do projektu uchwały Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-25
Trwają konsultacje do projektu uchwały Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-25, którego głównym celem jest: Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r. - ma się to dokonać dzięki realizacji czterech głównych priorytetów.

https://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-konsultacji-publicznych-projektu-uchwaly-rady-ministrow-3392.php

Cały dokument liczący przeszło 200 stron składa się z kilku części, najważniejszą jest opis planów w zakresie poszczególnych priorytetów.

Struktura Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 składać ma się z następujących priorytetów:
Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych (operator Biblioteka Narodowa):
Priorytet 2: Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych (operator Instytut Książki):
Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
Priorytet 4: Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa (operator Narodowe Centrum Kultury)

Analizując zapisy poszczególnych priorytetów wskazaliśmy ich plusy oraz minusy. Przeczytacie o nich szerzej w artykule. Poniżej zamieszczamy kilka rekomendacji, które mogłyby wpłynąć na poprawę programu.
Bardzo chcemy poznać Waszą opinię na ich temat, a także poznać Wasze przemyślenia.
Zbierzemy je i przygotujemy list, który każdy z Was będzie mógł wysłać jako swój głos w konsultacjach.
Im więcej osób się wypowie tym lepiej!
Na Wasze głosy czekamy do 24 lutego.
Rekomendacja 1: Zasadne byłoby wrócenie do progów wkładu własnego do zakupu nowości czytelniczych sprzed trzech lat (40%, 50%, 60%) co byłoby wymierną korzyścią dla każdej biblioteki i realnym argumentem dla organizatora o zwiększeniu dotacji na zakup książek.
Clear selection
PRIORYTET 1 REKOMENDACJA 2 - Warto zastanowić się nad rozszerzeniem zakresu zakupów nowości także o gry planszowe, które cieszą się sporym powodzeniem i mają wpływ na atrakcyjność zbiorów bibliotek.
Clear selection
PRIORYTET 1 REKOMENDACJA 3 - Wymóg otwarcia biblioteki w sobotę powinien być zniesiony w stosunku do małych bibliotek (nie posiadających wystarczających zasobów kadrowych).
Clear selection
PRIORYTET 1 REKOMENDACJA 4 - Przystąpienie do Academiki powinno być dobrowolnym wyborem biblioteki w zależności od posiadanego zaplecza sprzętowego i lokalowego.
Clear selection
Twoje rekomendacje do PRIORYTETU 1
PRIORYTET 2 REKOMENDACJA 1 - Powinno się dopuścić do aplikowania o środki programie infrastruktura bibliotek, instytucje znajdujące się w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
Clear selection
Twoje rekomendacje do PRIORYTETU 2
PRIORYTET 3 REKOMENDACJA 1 - Przy promocji czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym warto opierać się na modelu wypracowanym przez kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”, ewidentnie w priorytecie brakuje mechanizmów do zaangażowania rodziców i opiekunów dzieci, jak również przestrzeni do współpracy na linii przedszkola – biblioteki publiczne, co powinno być kluczowe. Może warto postawić na wspólne projekty z bibliotekami publicznymi w ramach akcji promujących czytelnictwo, organizację spotkań autorskich, wystaw, konkursów.
Clear selection
PRIORYTET 3 REKOMENDACJA 2 - Liczba bibliotek szkolnych i pedagogicznych jest niewspółmierna do wartości priorytetu, dodatkowo zmniejszonego w porównaniu do NPRC. 2016-20. Dobrze, że biblioteki będą mogły również doposażyć się w sprzęt oraz wyposażenie wnętrza biblioteki (do kwoty 50% dofinansowania) – ważne jednak, aby nie odbyło się to kosztem nowości wydawniczych. Celem tego priorytetu jest zachęcenie do czytania – więc istotniejszy jest zakup pozycji, które dzieci i młodzież chcą czytać niż tych, które muszą (lektury szkolne). W tym priorytecie, też uderza brak „połączenia” bibliotek szkolnych z publicznymi na wspólnym polu promocji czytelnictwa.
Clear selection
Twoje rekomendacje do PRIORYTETU 3
PRIORYTET 4 REKOMENDACJA 1 - Dofinansowanie projektów kulturalnych w kwotach 50 000 do 70 000, wydaje się nieprzemyślane. Warto pozwolić na projekty o mniejszej wartości, wtedy więcej bibliotek mogłoby skorzystać i oddziaływanie byłoby większe, a tak wsparcie trafi do nielicznych (od 39 do 55 podmiotów w każdej edycji).
Clear selection
PRIORYTET 4 REKOMENDACJA 2 - Pomijanie bibliotek z miast powyżej 100 tys. mieszkańców przy aplikowaniu o środki na projekty kulturalne jest bezpodstawnym wykluczeniem. Podawane uzasadnienie nie wydaje się logiczne, jakby nie dostrzegano, że w dużych miastach, a w szczególności ich dzielnicach też tworzą się społeczności lokalne, które warto skupiać wokół filii biblioteki.
Clear selection
PRIORYTET 4 REKOMENDACJA 3 - Zasadne jest, aby promocja czytelnictwa była spójna dla wszystkich priorytetów. Warto pamiętać, że nikt nie zna się lepiej od bibliotekarzy na promocji czytelnictwa, dlatego warto wykorzystać ich potencjał i część budżetu przeznaczyć na „mini kampanie promocyjne” realizowane przez biblioteki na ich terenie, a co ważne skierowane do osób nieczytających.
Clear selection
Twoje rekomendacje do PRIORYTETU 4
Jeśli chcesz otrzymać gotowy list z rekomendacjami do wysłania podaj nam swój adres e-mail:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy