Komunikacja pomiędzy pracownikami w przedsiębiorstwach handlowych

Szanowni Państwo,
Nazywam się Adrian Nikolski, jestem studentem Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Uzyskane wyniki posłużą mi do napisania pracy dyplomowej. Temat mojej pracy to "Komunikacja pomiędzy pracownikami w przedsiębiorstwach handlowych". Ankieta ma charakter anonimowy. Z góry dziękuję za poświęcony czas i zaangażowanie.
Jak duże znaczenie w przedsiębiorstwie w którym Pan/Pani pracuje ma komunikacja wewnętrzna?
Clear selection
Jak ocenia Pan/Pani przepływ informacji pomiędzy pracownikami?
Clear selection
Proszę ocenić w skali od 1 do 5 wpływ wymienionych niżej czynników na proces komunikowania się z pracownikami (1 oznacza całkowity brak wpływu, natomiast 5 bardzo duży wpływ).
1
2
3
4
5
Uważne słuchanie
Wzajemny szacunek
Kultura osobista
Otwartość rozmówcy
Zrozumienie komunikatu
Wiarygodność rozmówcy
Empatia
Prawidłowa interpretacja komunikatu
Uczciwość
Zaufanie
Clear selection
Jakie bariery Pana/Pani zdaniem występują podczas komunikacji między pracownikami? (proszę o zaznaczenie maksymalnie 5 odpowiedzi)
Co według Pana/Pani może usprawnić proces komunikacji między pracownikami? (możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi)
W jaki sposób najczęściej komunikuje się Pan/Pani z innymi pracownikami?
Clear selection
Który z tych sposobów komunikacji z innymi pracownikami jest według Pana/Pani najbardziej skuteczny?
Clear selection
Czy według Pana/Pani dobra komunikacja z współpracownikami ma wpływ na jakość pracy?
Clear selection
METRYCZKA
Płeć
Clear selection
Wiek
Clear selection
Wykształcenie
Clear selection
Staż pracy
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy