Ordförståelse
Kryssa in ett av alternativen. Varje rätt svar ger 1 poäng (1 punkt)
1. Stipulerad
1 point
Momentan
1 point
2. Differentiera
1 point
3. Alter ego
1 point
4. Gordisk knut
1 point
5. Oförskyllt
1 point
6. Målsägande
1 point
7. Allegori
1 point
8. Drive
1 point
9. Frimodig
1 point
10. Billateral
1 point
11. Patina
1 point
12. Följaktligen
1 point
13. Överpröva
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.