Méltányossági kérelem és adategyeztető lap nem egyházi temetéshez
Fogadja őszinte együttérzésünket és részvétünket elhunyt szerette, hozzátartozója elvesztése kapcsán.
Osztozunk a család fájdalmában, és ezért szeretnénk megkönnyíteni a gyász, az elengedés nehéz, sokszor hosszú folyamatát, akkor is ha valaki nem tartozik a katolikus egyházhoz.
A berceli, becskei, nógrádkövesdi és szécésnkei egyházi temető elsődleges rendeltetése, hogy a katolikus egyházban megkeresztelt hívők végső nyughelye legyen, akiket a katolikus egyház szertartása szerinti temetési szertartással temet el a plébános, illetve külön kérésre engedéllyel rendelkező egyházi személy. A református és evangélikus gyülekezettel való megállapodásunk értelmében van lehetőség egyszerű bejelentéssel református és evangélus szertartás szerint is temetést végezni az egyházi temetőben, de adategyeztetés ilyenkor is szükséges. Amennyiben más felekezet, vallás szertartása szerint vagy polgári búcsúztatóval szeretnének végső búcsút venni az elhunyttól, akkor ehhez méltányossági kérelmet kell benyújtani az egyházközségi lelkipásztori tanácshoz és a plébánoshoz, mivel az egyházi temetői szabályzat elsődlegesen ezt nem teszi lehetővé. A méltányossági kérelem elbírálása után a plébánia az egyedi körülményekre való tekintettel, ha indokoltnak látja, engedélyt adhat a polgári búcsúztatóra vagy más vallás szerinti temetésre, ennek hiányában az nem megengedett, tilos, beleértve az egyházi ravatalozó használatát és az elhantolást is. Az állami jogszabályok előírják a temetőnyilvántartásban való adatrögzítést, és a halotti anyakönyvi kivonat és halottvizsgálati lap megőrzését. Az egyházi temetőben a sírhelyek megváltásának díjai: Egyes sírhely: 25.000 Ft/ 25 év, Kettes sírhely 50.000 Ft/ 25 év, Ravatoló melletti egyes uranfülke márványlappal: 80.000 Ft / 25 év, Ravatalozó melletti dupla urnafülke márványlappal: 160.000 Ft / 25 év.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
A meghalt neve:
A meghalt születési neve (családi és keresztneve): *
A haláleset helye: *
A haláleset ideje: *
MM
/
DD
/
YYYY
A meghalt foglalkozása *
Az elhunyt édesapja neve: *
Az elhunyt édesanyja neve: *
A meghalt házastársa neve:
*Ha nem volt üresen kell hagyni! Amennyiben nő, a leánykori nevét tüntesse fel.
A meghalt születési helye: *
A meghalt születési ideje: *
MM
/
DD
/
YYYY
A meghalt állandó lakóhelye: *
Az elhunyt neme: *
A halál oka: *
Amennyiben bizonytalan a válaszban, a halál oka a halottvizsgálati lapon található. Bizonyos esetekben a temetkezési vállalkozó intézkedik a halottvizsgálati lappal, ebben az esetben tőlük kell tájékoztatást kérni a halál okáról.
Érintett-e COVID-19-ben? *
A haláleset idején hatósági karanténban volt-e, vagy a haláleset előtt kevesebb mint 14 nappal volt-e pozitív koronavírus tesztje, illetve halálával összefüggésbe hozható-e a vírusfertőzés? Ebben az esetben a https://koronavirus.gov.hu/ oldalon található eljárásrendet kell alkalmazni.
A temetés helye: *
Temetés ideje: *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Eltemetőjének neve és hivatala: *
Polgári búcsúztató esetén ki végzi a búcsúztatást, más felekezet vagy vallás esetén a lelkész neve.
Sírhelymegváltási díj: *
A költségeket térítő neve: *
A költségeket térítő lakcíme: *
Irányítószám, város, utca, házszám
A költségeket térítő telefonszáma: *
Az költségeket térítő e-mail címe:
Temetés jellege: *
Halotti anyakönyvi kivonat
A halotti anyakönyvi kivonatot és a halottvizsgálati lapotkérjük e-mailben küldje el (digitalizált vagy lefényképezett változatának feltöltése). Amennyiben most még nem áll rendelkezésre, az adatokat küldje el most. Ha meglesz kérjük minél előbb küldje el e-mailben a kivonatot is.

Méltányossági kérelem
Tisztelt Egyházközségi Lelkipásztori Tanács és Plébános Úr! Mint hozzátartozó tisztelettel szeretném kérni, hogy fent nevezett hozzátartozóm számára engedélyezni szíveskedjenek az egyházi temetőben a nem katolikus egyházi szertartása szerinti búcsúztatást és elhantolást a fenti sírhelyre. Kijelentem, hogy tisztában vagyok azzal, hogy az egyházi temetőben nem egyházi temetést kizárólag egyházi engedéllyel lehet végezni, és vállalom a temető használatára/ sírhelymegváltásra vonatkozó költségek megtérítését a temetés/búcsúztató előtt és a temetőszabályzat betartását. Kötelezem magam, hogy a temetést követően 2 héten belül a plébánia részére eljuttatom elhunyt hozzátartozóm halotti anyakönyvi kivonatát és halottvizsgálati lapját, és beleegyezem, hogy azokat és a fenti adatokat a GDRP (Adatvédelmi törvény szerint) megőrizzék és tárolják. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia határozata alapján harangozás csak egyházi temetés esetén megengedett.
Költségeket viselő nyilatkozata *
Mint költségeket viselő büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom róla, hogy a sírhelymegváltás költségeit a bejelentést követően legkésőbb a temetés elkezdéséig megtérítem a plébánia felé.
Római Katolikus Plébánia
Cím: 2687 Bercel, Béke út 20.
Telefon: 06 30 455 3287
email: bercel@vacem.hu vagy bercel@vaciegyhazmegye.hu
web: http://bercel.vaciegyhazmegye.hu

Számlaszámaink:
Római Katolikus Plébánia Bercel: 10700323-68589824-51100005
Nógrádkövesd fília: 10700323-68589824-51200002
Vanyarc fília: 10700323-68589824-51300009
Galgaguta: 10700323-68589824-51400006

Római Katolikus Plébánia Becske: 10700323-68589817-51100005
Szécsénke fília: 10700323-68589817-51200002
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy