Formularz przystąpienia do dwuetapowego kursu wspinaczki skalnej KWWarszawa

Kurs rozpoczęty, mamy już komplet.

W razie pytań kontaktuj się z j.zintek@gmail.com, tel. 501-432-149