lager 4, protokoll & säkerhet TH2
uppgifter på lager 4, protokoll och säkerhet
Namn *
Ditt svar
Beskriv steg för steg vad som händer när vi skriver in www.gris.nu i webbläsaren.
Ditt svar
Vad skiljer UDP från TCP?
Ditt svar
Vad behövs för att tilldela ip-adresser automatiskt i ett nätverk?
Ditt svar
Ge exempel på hur man fysiskt kan säkra ett serverrum
Ditt svar
Varför kan det vara bra att använda sig av en UPS?
Ditt svar
Förklara vad en brandvägg är
Ditt svar
Varför är det inte så värst säkert att sprärra åtkomst till ett nät med filtrering på MAC-adress (så kallat MAC-lås)?
Ditt svar
Vilka portar ska vara öppna utåt i en brandvägg om man inanför har en webserver och vill kunna logga in till servern via SSH?
Ditt svar
Ge exempel på ett eller flera protokoll samt port/portar som används till 1:filöverföring, 2:mail, 3:fjärrterminal, 4:chatt/im
Ditt svar
Skicka
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.