Seward Montessori Room Parent Volunteer 2021-22
What is a room parent volunteer?
Each Children House, E1 and E2 Seward classroom have one ore more parents who have volunteered to be a Room Parent. A Room Parent helps build community by communicating school and classroom events to Seward families.

What could a Room Parent do throughout the year?
At the beginning of the year, create a class contact list to use as a guide for communications. Parents should expect to receive an email/phone calls from the Room Parent.
Act as a communication liaison between the PTA and classroom parents. This would include forwarding on the PTA notes and communications via email.
Plan or delegate planning of at least 1 classroom (virtual) gathering outside of the school year.
Welcome new families into the classroom that may come in throughout the year.
Waa maxay tabaruce waalidku?
Fasal kasta oo Children House, E1 iyo E2 Seward waxay leeyihiin hal waalid ama ka badan oo iyagu ku tabarucay inay noqdaan waaliddiinta qolka. Tabaruc waalid wuxuu caawiyaa dhisida bulshada ayaga oo la xiriiraya iskuulka iyo xafladaha fasalada qoysaska Seward.

Muxuu waalid iskaa wax u qabso ah ku qaban karaa sanad dugsiyeedka?
Bilowga sanadka, samee liis laxiriira fasalka si aad ugu isticmaasho tusaha isgaarsiinta. Waalidku waa inay filayaan inay ka helaan iimayl / taleefoon taleefanka waalidka qolka.
U dhaqan sidii xiriiriyaha wada xiriirka ka dhexeeya PTA iyo waalidiinta fasalka. Tan waxaa ka mid ah ku soo gudbinta qoraalada PTA iyo isgaarsiinta emayl ahaan.
Qorsheyso ama qorsheyso wakiilka ugu yaraan 1 fasal (iskuduwaha) iskugu imaatinka dugsiga dibaddiisa.
Ku soo dhowow qoysaska cusub fasalka dhexdiisa oo soo geli kara sanadka oo dhan.
¿Que es un padre voluntario?
Cada aula de Children House, E1 y E2 Seward tiene uno o más padres que se han ofrecido como voluntarios para ser padres de habitación. Un padre voluntario ayuda a construir una comunidad al comunicar los eventos de la escuela y el salón de clases a las familias de Seward.

¿Qué es lo que un padre voluntario puede hacer durante el año escolar?
Al comienzo del año, crea una lista de contactos de la clase para usar como guía para las comunicaciones. Los padres recibirán un correo electrónico / llamadas telefónicas de los padres voluntarios de cada salón. Actuar como enlace de comunicaciones entre PTA (la asociación de padres) y todos los padres del salón de clases. Esto incluiría el envío de notas y comunicaciones de el PTA (asociación de padres) por correo electrónico. Planificar o delegar al menos 1 reunión en el aula (virtual) fuera del horario escolar
NAME/MAGACA/TU NOMBRE: *
EMAIL/TU CORREO ELECTRÓNICO: *
PHONE NUMBER/LAMBARKA TALEEFANKA/TU NUMERO DE TELEFONO: *
TEACHER/Macallin/NOMBRE DE EL MAESTRO: (if not known, please put TBD) *
YOUR CHILD'S NAME IN THE ROOM/MAGACA ILMAHAAGA QOLKAAS/EL NOMBRE DE TU HIJO(A) EN ESE SALON *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Seward Montessori PTA. Report Abuse