Cảm ơn bạn đã đăng ký tham dự Hội thảo trực tuyến "Các lãnh đạo thế hệ ứng biến như thế nào với làn sóng Covid thứ 4?". Hiện tại form đăng kí đã đóng. Bạn có thể theo dõi chương trình trực tiếp tại trang Kinh tế Sài Gòn Online https://www.facebook.com/kinhtesaigon.vn
The form Cảm ơn bạn đã đăng ký tham dự Hội thảo trực tuyến "Các lãnh đạo thế hệ ứng biến như thế nào với làn sóng Covid thứ 4?". Hiện tại form đăng kí đã đóng. Bạn có thể theo dõi chương trình trực tiếp tại trang Kinh tế Sài Gòn Online https://www.facebook.com/kinhtesaigon.vn is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This form was created inside of www.l-a.com.vn. Report Abuse