แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานสงกรานต์เชียงใหม่ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2567
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการจัดงานสงกรานต์เชียงใหม่ในปีต่อไป
โปรดเลือกหัวข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.เพศ    
Clear selection
2.อายุ
Clear selection
3.ท่านทราบข่าวสารการจัดงานสงกรานต์เชียงใหม่ จากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.  ความพึงพอใจต่อการจัดงานสงกรานต์เชียงใหม่ในครั้งนี้
ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การแถลงข่าวงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่
พิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมการจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองฯ
Clear selection
ด้านการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
พิธีตักบาตรวันสถาปนาเมืองเชียงใหม่ 728 ปี ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ
พิธีสรงน้ำและขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญ
กิจกรรมเวทีรำวงย้อนยุค
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่น และร่วมสมัย
ข่วงวัฒนธรรม สล่าศิลปินล้านนา
ข่วงตุงไจย ไชยมงคล สะหลีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่
World Songkran Thapae Chiang Mai 2024
กิจกรรมถวายไม้ค้ำสะหลีและขนทรายเข้าวัด
ขบวนแห่สืบสานป๋าเวณี สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่
กิจกรรมการแสดงดนตตรีพื้นบ้าน สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่
Clear selection
ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
พิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดบุพพาราม และวัดดับภัย
ประเพณีสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์และสักการะบูชาพระสัพพัญญููเจ้าเดชเมือง ณ วัดเชียงยืน
ประเพณีขนทรายเข้าวัด ก่อเจดีย์ทรายสุดส้าว ตานขันข้าว ณ วัดเจ็ดลิน
ประเพณีสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองสมโภชพระสิงห์ เจริญพระพุทธมนต์ สะเดาะเคราะห์ ทำบุญตักบาตร ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
สืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง ทำบุญตานขันข้าว ก่อเจดีย์ทราย สืบชะตา สวดพระพุทธมนต์ ณ วัดโลกโมฬี
ประเพณีสรงน้ำพระ ขนทรายเข้าวัด ตานขันข้าว ตานตุง ณ วัดป่าเป้า
ประเพณีสรงน้ำพระเสตังคมณี และพระศิลา บวงสรวงไหว้สาพระญามังราย ณ วัดเชียงมั่น
ป๋าเวณีไหว้สาป๋าระมีพระเจ้าแสนแซว่ สรงน้ำพระธาตุจ๋อมสะหลี ปุรีนามน่างรั้ว ณ วัดยางกวง
ประเพณีทำบุญสืบชะตา ตานขันข้าว ณ วัดอินทขีล
พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ออกจากวิหารลายคำ ณ วัดพระสิงห์ฯ
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ก่อเจดีย์ทราย ตานตุง ดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดพันอ้น
ประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูป ทำบุญตักบาตร พิธีสืบชะตาสะเดาะนพเคราะห์ ณ วัดล่ามช้าง
ประเพณีสรงน้ำพระ ขนทรายเข้าวัด ตานตุง พิธีไหว้ครูช่าง 10 หมู่ล้านนา ณ วัดศรีสุพรรณ
Clear selection
ด้านการจัดการประกวดและการแข่งขันต่างๆ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การประกวดทำลาบพื้นเมือง
การประกวดเจดีย์ทราย
การประกวดเครื่องสักการะล้านนา
การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง
การประกวดประดิษฐ์ตุงล้านนา
การประกวดเทพี - เทพบุตรสงกรานต์
การประกวดตีกลองปู่จา
Clear selection
5.ท่านพบปัญหาจากการมาเที่ยวงานสงกรานต์เชียงใหม่ในครั้งนี้หรือไม่
Clear selection
6.ปัญหาที่ท่านพบจากงานสงกรานต์เชียงใหม่ ในครั้งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

7. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงในปีต่อไป

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy