วิชาการศึกษา ชุดที่ 8
01. ผู้ให้แนวคิดว่า มนุษย์เกิดว่ามีจิตที่ว่างเปล่าเหมือนกระดาษ *
1 point
02. ความต้องการของมนุษย์ไม่มีสิ้นสุด เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยาท่านใด *
1 point
03. บทเรียนแบบโปรแกรมเป็นแนวคิดของนักจิตวิทยาท่านใด *
1 point
04. การสอนแบบ Play way เป็นแนวคิดของใคร *
1 point
05. ข้อใดหมายถึงวัยทารกตามหลักการพัฒนาการ *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service