แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คำชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพข้อมูลสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้และนำผลการประเมินไปประกอบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ต่อไป
: แบบสอบถามชุดนี้ มีทั้งหมด 3 ตอน
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจการข้อมูลสารสนเทศ
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy