แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ตามมาตราฐาน E-Taxinvoice สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย(ATSI)
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) จะขอวีดีโอคลิบที่ทดสอบการส่งข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/support/validateschema#top

เพื่อนำชื่อของผู็พัฒนาซอฟต์แวร์ ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธที่
http://www.atsi.or.th/eTax.php เพื่อให้ผู้ใช้งานและกรมสรรพากรได้มีแหล่งอ้างอิงได้

ชื่อหน่วยงาน *
ที่อยุ่ *
ชื่อผลิตภัณฑ์ 1 *
ชื่อผลิตภัณฑ์ 2
ชื่อผลิตภัณฑ์ 3
ชื่อผลิตภัณฑ์ 4
ชื่อผู้ติดต่อ *
โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล์ *
ใบสมัคร(Upload) *
Required
วีดีโอคลิบทดสอบ-(ใบกำกับภาษี) *
Required
วีดีโอคลิบทดสอบ-(ใบลดหนี้) *
Required
วิดีโอคลิบทดสอบ-(ใบเพิ่มหนี้) *
Required
วิดีโอคลิบทดสอบ-(ใบรับ/ใบเสร็จรับเงิน) *
Required
ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมาคม ATSI ปีปัจจุบัน? *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service