Zgłoszenie do Klubu Absolwenta PJATK
Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Klubu Absolwenta Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
Email *
Imię *
Nazwisko *
Nazwisko podczas studiów (np. panieńskie) *
Numer studenta (eska) *
Ukończone studia *
Required
Ukończony kierunek *
Required
Adres e-mail na który chcę otrzymywać informacje od Klubu Absolwenta PJATK *
Aktualny telefon *
OŚWIADCZENIE: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji działalności Klubu Absolwenta  Polsko - Japońskiej Akademii Technik - Komputerowych w celu utrzymywania relacji z absolwentami Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). *
Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO: 1. Administratorem Danych Osobowych jest Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie (PJATK), ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa, tel. 22 58 44 500, NIP: 5262160983, REGON 010816248; 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub e-mail: iod@pja.edu.pl; 3. Dane osobowe przetwarza się w celu utrzymywania relacji z absolwentami uczelni na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy PJATK posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie danych osobowych. Co więcej dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym na mocy umowy powierzenia (np. podmioty dostarczające PJATK usługi IT) 5. PJATK nie planuje przekazania danych osobowych do państwa trzeciego. Ewentualne przekazanie danych do Państwa trzeciego zostanie  poprzedzone wnioskiem o wyrażenie przez Panią/Pana zgody na takie działanie. 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do utrzymania relacji z absolwentami, jednak nie dłużej niż 30 lat; 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od PJATK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych; 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w tym celu należy skontaktować się z IOD (iod@pjwstk.edu.pl); 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego; 10. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędne do przeprowadzenia diagnozy losów absolwentów i ich potrzeb. 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości powyższą treść obowiązku informacyjnego. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of PJWSTK.