Enquesta de satisfacció de les famílies
Ajuda'ns a millorar!
Valorau cada un dels següents ítems:
MOLT
BASTANT
POC
GENS
EL CLIMA I AMBIENT GENERAL DE L’ESCOLA
L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE
VALORACIÓ DE LA SECRETARIA DEL CENTRE
VALORACIÓ DE LA TASCA DELS PROFESSORS
L’ATENCIÓ REBUDA PER PART DEL TUTOR/A
L’ATENCIÓ I TRACTE REBUT DE L’EQUIP DIRECTIU
L’ATENCIÓ I TRACTE REBUT PEL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ I PERSONAL DE SUPORT
CLARETAT DE LES CIRCULARS I NOTES INFORMATIVES QUE US ARRIBEN DEL CENTRE
LA PÀGINA WEB I FACEBOOK DEL CENTRE
INSTAL.LACIONS DEL CENTRE ADEQUADES
VALORACIÓ DE LA NETEJA DEL CENTRE
VALORACIÓ DE LES SORTIDES (EXCURSIONS)
VALORACIÓ DE FESTES I CELEBRACIONS
ADEQUACIÓ DELS HORARIS DEL CENTRE
LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES AL CENTRE
VALORACIÓ DE LES TASQUES DUITES A TERME PER L’APIMA
VALORACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR
SATISFACCIÓ AMB L’ESCOLA MATINERA
TIC
SI
NO
TENEN ORDINADOR A CASA?
TENEN CONNEXIÓ A INTERNET?
TENEU CORREU ELECTRÒNIC I L'UTILITZEN NORMALMENT?
CONSULTEN I UTILITZEN NORMALMENT LES XARXES SOCIALS (FACEBOOK, TWITTER...)?
Submit
This form was created inside of Sant Vicenç de Paül. Report Abuse - Terms of Service